Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilecek kavramlar nelerdir?

Sosyal Bilgiler Dersi

Sosyal Bilgiler dersinde öğrenilecek kavramlar nelerdir?

anayasa

grup

özgürlük

bağımsızlık

hak

pazar

barış

harita

reform

beşerî

ortam

hoşgörü

rol

beyanname

ıslahat

Rönesans

bilim

ihracat

saltanat

birey

iklim

sanat

bölge

iletişim

sanayi

buluş

iskân

savaş

bütçe

israf

seçim

cumhuriyet

işsizlik

sermaye

çağ

ithalat

sivil toplum kuruluşu

çevre

kamuoyu

siyaset (politika)

çevre kirliliği

kanıt

siyasi güç

dayanışma

katılım

sorumluluk

değer

kaynak

sosyal bilim

değişim

keşif

sözleşme

demokrasi

kişilik

şehirleşme

devlet

kronoloji

tasarruf

dil kurultay

teknoloji

din kurum

ticaret

doğal kaynaklar

kut

tören

doğal ortam

kutup

turizm

duygu

kültür

tüketim

düşünce

kültürel öge

ulaşım

egemenlik

küresel sorun

uygarlık

ekonomi

laiklik

üretim

ekonomik

faaliyet

medya

ürün

Ekvator

meslek

vakıf

emek

meşrutiyet

vatan

enerji

milat

vatandaş

estetik

millet

vergi

etkileşim

millî egemenlik

yargı

fetih

millî kültür

yasa

gaza

monarşi

yasama

gelenek

nüfus

yatırım

genelleme

okyanus

yerleşme

girişimci

olgu

yönetim

göç

oligarşi

yürütme

görüş

ortak

miras

yüzyıl

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir