Sosyal Bilgiler Dersi İlkokul 4. Sınıf Kazanımları

Sosyal Bilgiler Dersi

Sosyal Bilgiler Dersi İlkokul 4. Sınıf Kazanımları Nelerdir?

Yaşadığımız Yer Ünitesi Kazanımları

1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü
bulur.

2. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

3. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

4. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.

6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

7. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur.

Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Kazanımları

1. İnsanların hayatlarını sürdürebilmek için neye ihtiyaç duyduklarını fark eder.

2. Deprem anında gerekli ve gereksiz olan malzemeleri ayırt eder.

3. Deprem sonrasında gerekli olan malzemeler hakkında fikir edinir.

4. Çeşitli mekânlarda acil bir durumda gerekli olacak ve kullanılabilecek malzemeleri listeler.

5. Sınıf tahliye çantası oluşturulması ve malzemelerin sağlanması konusunda aktif görev alır.

6. Posterler hazırlayarak toplumun bu konuda bilgilenmesine destek verir.

10. Farklı mekânlarda bir deprem sırasında yapılması gerekenleri tartışır. 11. Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular.

12. Artçı depremlerde de deprem sırasında yapılması gerekenleri uygular.

13. Bir deprem sonrasında binadan tahliye yollarını bilir.

14. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerin farkına varır.

15. Binanın tahliyesi sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelere ilişkin yapabileceklerini açıklar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir