Sınıf kurallarının nasıl belirlendiğini açıklayınız.

öğrenci çocuk

Sınıf kurallarının nasıl belirlendiğini açıklayınız.

Öğretmen: Sınıfımızda uyulması gereken kuralları birlikte belirleyelim.
– Arkadaşlarımızla iletişim kurarken nezaket ifadelerini kullanmalıyız.
– Derse zamanında gelmeliyiz.
– Sınıfta söz alarak konuşmalıyız.
– Sınıfımızdaki eşyaları özenli kullanmalıyız.

Sınıf kuralları belirlenirken aşağıdaki adımlar izlenebilir:

1. Öğrencilerle Tartışma ve Katılım:
– Öğretmen, sınıfın ilk gününde öğrencilerle bir araya gelerek sınıf kurallarını belirleme sürecini açıklar.
– Öğrencilere, hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu düşündüklerini paylaşma fırsatı verilir.
– Öğrencilerin düşünceleri ve önerileri dinlenir ve sınıf kurallarının birlikte belirlenmesine katılımları teşvik edilir.

2. Olumlu Davranışları Vurgulama:
– Pozitif davranışlar ve olumlu tutumlar üzerinde odaklanan kurallar belirlenir.
– “Saygılı olmak”, “arkadaşları dinlemek”, “yardımlaşmak” gibi olumlu davranışları vurgulayan kurallar seçilir.

3. Güvenlik ve İhtiyaçlara Odaklanma:
– Sınıfın güvenliği ve öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kurallar belirlenir.
– “Güvenliğimizi sağlamak için sınıfta koşmamak”, “arkadaşlarımıza zarar vermemek” gibi güvenlikle ilgili kurallar önem taşır.

4. Kısa ve Anlaşılır Kurallar:
– Sınıf kuralları, öğrencilerin anlayabileceği basit ve net bir dilde olmalıdır.
– Kısa ve öz bir şekilde ifade edilen kurallar, öğrencilerin hatırlamasını kolaylaştırır.

5. Görsel Destekler:
– Sınıf kuralları, renkli ve ilgi çekici görsel desteklerle desteklenerek sınıf içinde duyuru panosunda veya sınıfın farklı köşelerinde asılabilir.
– Görsel destekler, öğrencilere kuralları hatırlatmak için yardımcı olabilir.

6. Kuralların Takip Edilmesi İçin Motivasyon:
– Öğrencilere, kurallara uymaları durumunda ödüllerin veya övgülerin olacağı belirtilir.
– Pozitif bir yaklaşım, öğrencileri kurallara uymaya teşvik edebilir.

7. Belirli Durumlar İçin Kurallar:
– Belirli durumlar için kurallar belirlenir. Örneğin, sınıf içinde konuşma kuralları, sıra beklemekle ilgili kurallar gibi.

8. Velilere Bilgi Verme:
– Sınıf kuralları, velilere de açıklanır. Velilerin, evde de aynı kuralları takip etmeleri durumunda öğrencilerin tutarlı bir deneyim yaşamaları sağlanır.

Sınıf kurallarının belirlenmesi sürecinde, öğrencilerin katılımı ve kuralların olumlu bir dilde ifade edilmesi önemlidir. Bu şekilde, öğrenciler kuralları daha iyi anlar ve uygularlar.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir