Simya

Simya nedir?

Simya

Simya nedir? Simya ne demektir? Simya kelimesinin anlamı nedir?

Kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirme çalışmalarıdır simya.

Simya (Alşimi) hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem ruhani felsefe disiplinine işaret eden bir terimdir.

Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksir bulma uğraşlarına Simya denir.

Simya, hem doğanın ilkel yollarla araştırılmasına hem de erken dönem bir ruhani felsefe disiplinine işaret eder.

Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir bilimdir. İbrânice’de “sim ye” şeklinde ve Allah’ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça’ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir.

Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Modern dönemde, simya kimyaya dönüşmeye başlamıştır.

Simya, modern bilimin temelini atan disiplinlerden biridir ve günümüz kimya ve metalürji endüstrilerinde kullanılan birçok madde ve işlem eski dönem simyacılarının keşfidir.

Günümüz popüler kültüründe (sinema ve edebiyattaki simya/simyacı imgelemlerinin de etkisiyle) simya denince akla madenleri altına çevirmeyi deneme işlemi gelmektedir.

Simya bir bilim dalı değildir. Simyacılar deneme-yanılma yolu ile çalışırlar. Simyacıların çalışmaları teorik bir temele dayanmaz, sistematik bilgiler içermez. Simyacılıkta bilgi birikimi oluşmamıştır.

Simyacı nedir?

Simyacılar farklı amaçlar için çalışırken deneme-yanılma yöntemini kullanarak istemeden bazı şeyleri keşfetmişlerdir. Günümüzde kullanılan bazı deney düzeneklerinin ve deney araç gereçlerinin ilk hallerini simyacılar keşfetmiş ve kullanmışlardır. Bugün yüzlerce kullanım alanı keşfedilmiş olan kostik soda, kükürt, cıva, sönmüş kireç, nitrik asit gibi birçok madde yüzyıllar önce simyacılar tarafından kullanılmışlardır. Başka bir ifade ile simyanın günümüz deneysel kimya biliminin ilk temellerini oluşturduğu söylenebilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir