Şiir Nedir?

Şiir şiirler okumak kitap kadın

Şiir Nedir?

Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak; bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.

Şiirin tanımı için çeşitli sanat anlayışlarına göre farklı yaklaşımlar yapılmış, hatta şiirin tanımlanamayacağı da öne sürülmüştür.

Türkçe’de karşılığı koşuk, yır, özün gibi sözcükler önerilmişse de hiçbiri yaygınlık kazanamamıştır.

Şiir, neredeyse dilin doğuşuyla beraber ortaya çıkan bir yazın türüdür.

Şiiri tanımlamak için binlerce ifade kullanılmışsa da doğru ve değişmeyecek bir tanıma ulaşmak olanaksız gibi görünmektedir.

Ancak, kendine ait bir dil ya da söylem kullanması, müzik ve sesle yakın ilişki içinde bulunması ve estetik bir etkileme gücünün olması herkes tarafından kabul edilebilecek özelliklerdir.

Şiirin ortaya çıkışı,insanın sesini bulması ve özellikle konuşarak iletişim kurmasını sağlayan bir dil geliştirmesi ile yaşıttır.

İnsan günlük konuşma dilinin yanı sıra özellikle değiştirebileceği ya da yansıtabileceğini düşündüğü doğayı etkilemek için bir büyü dili oluşturmuştu.

Bu dilin ritmik özellikleri şiir dilinin öncülü olarak algılanabilir.

Platon da şiiri tanımlarken “büyülü söz” ifadesini kullanmıştır.

Çağlar boyunca türküler şiirsel metinler olarak sözlü yazın örnekleri olarak yaşamışlardır..Her kültürün günlük dil kadar sık kullandığı türkülerin sosyolojik boyutu yazınsal boyutundan daha önde görülmüştür..İşlerini yaparken türkü söyleyen insanlar bireysel ya da grupsal gereksinimlerinden dolayı farklı türlerde şiir geliştirmişlerdir..Bu gereksinim sonucu ortaya çıkan türler Yunan kültürü etkisi altında gelişmiştir..Bu bağlamda ilk gelişen türler lirik, epik ve dramatik şiirdir.

Bunların dışında pastoral, didaktik ve satirik diye adlandırılan türler de şiirde iç farklılaşmanın diğer örnekleridir.

Topluma ortak bir duyarlık ve bazen vicdan oluşturmak, insan-doğa ilişkisini düzene koymak, sıradan insanın gözlemleyebildiği halde ifade edemediği olayları ve olguları güzel ve farklı bir dil kullanarak gündeme getirmek ve böylece toplumun sözü olmak gibi işlevleri vardır şiirin.

Şiirin işlevi yazıldığı ya da söylendiği döneme bağlı olarak farklılık göstermiştir.

Topluma kazandırılmak istenen değerlerin sözcülüğünü yapmış,yenilikleri tanıtmaya çalışmış, adalet ve özgürlük kavramlarının kalıcı olmasında önemli pay sahibi olmuştur.

Şiir okumak, şiir dinlemek bize neler kazandırır?

Şiir okumak, dinlemek, ezberlemek insana ayrı bir haz verir, kelime hafızasını zenginleştirir, diksiyonunu güçlendirir, zihnini açar. Bu sayfada en güzel şiirleri sizler için hazırladık. Şiir hakkında merak ettiklerinize, şiire dair öğrenmek istediklerinize, sayfamızdan araştırma yaparak ulaşabilirsiniz. İster güzel şiir okuma çalışması yapın, isterseniz ezberlemeye çalışın. İlahiler, türküler, şarkılar, ezgiler, hepsi de şiirsel sözlerin uyum içinde ve bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Şiir müzikle birleştiğinde ya bir ozanın, ya bir aşığın, ya da bir müzisyenin enstrumanında farklı zevklere de ayrıca hitabetmektedir.

Şiir okumanın faydaları nelerdir?

Şiir okumak, şiir ezberlemek, özellikle yaşa ve ilgiye uygun şiir ezberlemek insan için çok faydalıdır.

Öncelike hafızayı güçlendiriyor, hatırlamaya çalışmak mutlaka beynimizin işleyişinde artı değerler katıyor, belki de aklı geliştiriyor.

Bu, sadece şiir değil başka şeyleri ezberlemekle de ilgili olabilir.

Ayrıca ezberlenen şiirleri topluluk karşısında okuyabilmek özgüveni artırıyor, değişik bir şeyi öğrenmiş olmak ya da yeri geldiği zamanlarda bu bilgisini göstermek başkaları tarafından beğenilmeyi sağlayabilir.

Şiir ezberlemenin en büyük faydası hafızayı geliştirmesidir. Sonra kelime hazineleri de gelişir. Şiirlerden güzel örnekler sunarsanız, çocuğunuzun hayal gücünü ve edebi yanını da geliştirebilirsiniz.

Şiir türleri nelerdir?

1- Pastoral Şiir

2- Mesnevi Şiir

3- Dramatik Şiir

4- Didaktik Şiir

5- Lirik Şiir

6- Epik Şiir

7- Somut Şiir

8- Deneysel Şiir

9- Senfonik Şiir

10- Satirik Şiir

11- Modern Şiir

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir