Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

Sanal ortamların oluşturduğu etkiler nelerdir?

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile dünya eski ve geleneksel kriterlerle anlatılamayacak kadar yeni bir alana girmiş oluyor.

Yeni elektronik teknolojilerin hayata girmesi, sanal ortamların şekillenmesine sebep olmuştur ki onun en bariz örneklerinden biri internet ve çeşitli sosyal paylaşım siteleridir. Bu ortam kendine has özellikleri ve işlevleri ile insanların ilişkilerini değiştirmiştir. Son yıllarda yeni teknolojilerin her kes tarafından kullanılması ve onların kültürel gelişim eksikliği, bu ortamların bir tehlike faktörüne dönüşmesi, davranış problemlerine ortam hazırlarken, internet ortamının suiistimal edilmesine, inzivaya çekilmeye, sömürülmeye veya saldırganlığa sebep olmuştur.

İnternet dünyası, kullanıcılar için bir çeşit hayal dünyasına dalmak ve gerçeklerden uzaklaşmak için sanal bir ortamdır. Sanal ortamdaki sahte özgürlük, psikolojik deşarj için bir kaçıştır; üstelik görünüşe göre davranışlarda bir çeşit kimyasal olmayan bağımlılıktır. Bu ortamın sahip olduğu özelliklerinden, sınır ötesi olma, kullanım serbestliğinin yanısıra, yargı değerleri ve hükümet yasalarının olmamasına değinebiliriz.

Genel olarak sanal ortam, bilgisayar vasıtası ile uzak yoldan ve coğrafi sınırlar olmadan insanların ilişkide olması anlamındadır. Bu açıklama ilk kez bilim kurgu hikaye yazarı William Gibson tarafından kullanıldı. Bu ortam, dijital verilerin transferi sayesinde ve bilgisayar ağları vasıtası ile geniş bilgi kaynaklarına ulaşmak içindir.

Hali hazırda internet, bağlantı kurmak için en büyük ağdır, gerçi sanal ortam da internetten bağımsız bir tanımı var ve sanal ortamdaki bağlantılar, internet ve küresel ağlardan önce başlamıştı. Bu ortamda insanların ilişkileri, bir yerde karşılıklı olan gerçek ortamdaki ilişkilerden farklıdır ve genelde insanlar sanal ortamda, bilinmezliğini korur. Bu ortama her yerde ve her zaman kolaylıkla ulaşılabilir. İnternet bu ortamın en bariz örneğidir. Çeşitli ve sayısız sinyalleri ile kurulan bağlantılarda milyonlarca insan dünyanın çeşitli bölgelerinden sosyal paylaşım siteleri, elektronik postalar ve sohbet odaları (chat) ile birbirleri ile bağlantıdadırlar.

Sanal ortam, fiziki belirtilerin yokluğu nedeni ile, herkes cisimsiz, yersiz, isimsizdir ve hissedilir oranda kontrol edilemezdir; üstelik teknolojinin güçlü çerçevesi ve özellikleri nedeni ile sayısız görünen ve görünmeyen kontrol yapıları ile denetlenmektedir. Etkileşim-teamül, sanal ortamların başlıca özellikleridir; böylece gazete ve televizyon gibi diğer iletişim araçlarında ulaşılmaz olan görüşme ve konuşma ortamını oluşturuyorlar. Bu ortamlar,  adı “küreselleşme çağı” denilen bir asırda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ortaya çıkarak gelişmesi sebebi ile hızla yayılmakta. Aslında sanal ortamda hiçbir ortak sosyal yapı yoktur, bu ortam bilinmeyen boşluk bir ortamdır.

Genel olarak sanal ortam ve siberin inanların yaşamlarının iyileşmesi, hizmetler ve çeşitli bilim dallarında insanın ilerlemesi ve başarılarının bir çoğunda eşsiz rolü olduğu söylenebilir. Siber, bir çok değerli ve yararlı fırsatlara sahiptir ve çeşitli alanlarda insanların bilincini, bilimsel düzeyini yükseltmek  ve geliştirmek için ondan yararlanılmalı. Fakat böyle bir ortamda bulunmak, genç kullanıcılar için fırsatlar oluşturmaktan ziyade onlara bir tehdit haline gelmiştir. Sanal dünyanın en önemli getirisi, tüm kullanıcıların bilgilerinin güncel olmasıdır.

Tabi ki sanal ortamın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki etkileri çok farklıdır. Gelişmemiş ülkeler en yüksek oranda etkilenen ve en az oranda etki edenler olarak, krizlere en fazla maruz kalanlardır. Bu ortamda tehditlerden biri, kuşaklar arasında ayrılıktır. Sanal ortam ve siber, nesiller arasındaki mesafeyi arttırmıştır ve günümüzde aile ortamına yeni teknoloji ve araçların girmesi ile aile fertleri, evlatlar ve ebeveynlerinin saatlerce bir biri ile tek kelime etmeden yan yana oturduklarına şahit oluyoruz.

Günümüzde aile fertlerinin yan yana oturarak çeşitli ailevi ve çalışma sorunları ve konularını konuşarak, görüşlerini paylaşan çok az sayıda aile var. Mevcut şartlarda ebeveyn ve çocuklar ilişkileri soğumuş ve iki nesil çeşitli sosyal farklılıklar ve yaşam tecrübeleri neden ile hayata kendi bakış açılarından bakıyor ve kendi görüşüne göre yorumluyor.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir