Sağlıklı bir beslenme için hangi besinleri yemeliyiz?

Besin ögeleri

Sağlıklı bir beslenme için hangi besinleri yemeliyiz?

Beslenme; insanın yaşamını sürdürmesinde, yaşam kalitesini yükseltmesinde ve korumasında özel bir öneme sahiptir. Günümüzde insanların yaşam tarzlarına göre şekillenen beslenme alışkanlıkları, dengeli ve yeterli beslenme kavramlarını ortaya çıkarmıştır. Çünkü sağlıklı nesillerin yetişmesinde birinci şart, yeterli ve dengeli beslenmektir. Beslenme ile ilgili tüm bu kavramların iyi anlaşılabilmesi için de önce besin kavramının iyi ele alınıp açıklanması gerekmektedir.

Besin nedir?

Yenebilen ve yendiğinde yaşam için gerekli besin ögelerini sağlayan bitki ve hayvan dokularına besin denir. Besinler, hayvansal besinler ve bitkisel besinler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Hayvansal ve bitkisel Besin Maddeleri nelerdir?

1. Hayvansal Besin Maddeleri: Bu grupta, hayvanlardan doğrudan veya türetilerek elde edilen besin maddeleri yer alır. Süt, kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta, deniz ürünleri ve bu besinlerden türetilen yiyecekler hayvansal besin maddeleridir.

2. Bitkisel Besin Maddeleri: Bu gruba, bitkiler ve bitkilerden elde edilen yiyecekler girer. Tahıl ürünleri, yağlı bitkiler, baklagiller, meyveler, sebzeler ile bunlardan türetilen yiyecek ve içecekler bitkisel besin maddeleridir.

Sağlığın temeli, yeterli ve dengeli beslenmedir. Besin ögelerinin her birinden vücudun ihtiyacı kadar alınmalıdır. Bu ögelerin herhangi birinden gereğinden az ya da çok alınması, büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkiler ve insan sağlığını bozar.

Beslenme nedir?

İnsanın yaşayabilmesi, gelişimini sağlayabilmesi, dış etkenlere karşı kendini koruyabilmesi, günlük aktivitelerini, zihinsel ve fiziksel faaliyetlerini tam olarak yerine getirebilmesi için vücudunun ihtiyaç duyduğu besin ögelerini gerektiği miktarda almasına beslenme denir. Beslenme; insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak yaşaması için gerekli besin ögelerini alıp vücudunda kullanmasıdır.

Beslenme, insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğu gibi insan sağlığını da etkileyen önemli unsurların başında gelir. Doğru ve dengeli beslenme, insanın yaşam kalitesini artırırken yanlış edinilen beslenme alışkanlıkları ise birtakım sağlık sorunlarını beraberinde getirir. Beslenme insanın sadece açlık duygusunu bastırması, karnını doyurması ya da canının çektiği şeyleri her istediği zaman yiyip içmesi değildir; sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudunun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almasıdır. Beslenme ayrıca yemek yerken haz almayı, sosyalleşmeyi, gelenek ve göreneklere göre yapılan uygulamaları da içermektedir. Bu yüzden bireylerin besin seçimi; ekonomik, kültürel, çevresel etmenler ile yaş, cinsiyet ve genetik özellikler gibi pek çok faktörle yakından ilişkilidir.

Beslenme Çeşitleri nelerdir?

Beslenmeyi genel olarak iki grupta inceleyebiliriz:
1. Yeterli ve dengeli beslenme
2. Yetersiz ve dengesiz beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme nedir?

Vücudun çalışması, büyümesi ve yenilenmesi için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarlarda alınması ve bunların vücutta uygun şekilde kullanılmasına yeterli ve dengeli beslenme denir.

Yeterli ve dengeli beslenme; bireyin büyüme ve gelişme potansiyeline ulaşabilmesi, hastalıklardan korunması ve kaliteli bir yaşam sürmesi için temel bir gereksinimdir. Kişinin genetik ve fizyolojik özellikleri, yaşı, cinsiyeti, aktiviteleri ve hastalık durumu besin ögelerinin alınması gereken miktarını etkiler. Bu nedenle beslenme, bireye özgü olmalıdır.

Yetersiz ve dengesiz beslenme nedir?

Besin ögelerinin insan vücudunda ayrı ayrı görevleri vardır. Bu besin ögelerinin vücudun gereksinim düzeyinin altında alınması, gerekli enerjinin ve vücut dokularının oluşamamasına neden olur. Bu duruma yetersiz beslenme denir. Vücut için gerekli besin ögelerinin iyi seçilememesi, seçilen besin ögelerinin yanlış pişirme yöntemleriyle ya da gerektiğinden fazla tüketilmesine ise dengesiz beslenme denir.

Beslenme Çeşitlerinin İnsan Vücudu Üzerindeki Etkileri nelerdir?

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişilerin Özellikleri nelerdir?

Aktif bir beden
Dikkatli bakışlar
Pürüzsüz, nemli ve hafif pembe bir cilt
Canlı ve parlak saçlar
Kuvvetli, gelişimi normal kaslar
Çalışmaya istekli kişilik
Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığı
Normal zihinsel gelişim
Kolay hasta olmayan bir bünye

Yetersiz ve Dengesiz Beslenen Kişilerin Özellikleri nelerdir?

Ağır ve isteksiz hareketler
Kavruk bir vücut yapısı
Şişkin bir karın görüntüsü
Çeşitli yara ve pürüzlerle dolu bir cilt
Zayıf ve kuvvetsiz kas gelişimi
Çok zayıf bir görünüş
Şişman bir görünüş
Sık hissedilen baş ağrısı
İştahsız, yorgun, isteksiz bir bünye

Organik besin nedir?

Hiçbir yapay koruyucu, renklendirici, parlatıcı veya diğer katkı maddeleri kullanılmadan işlenmiş ve paketlenmiş besinlere organik besin denir. Organik besinler, asgari üç yıl boyunca hiçbir zirai ilaç veya kimyasal madde kullanılmamış topraklarda yetiştirilen ürünlerdir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir