Resmî kimlik belgenizdeki bilgiler nelerdir?

Türkiye cumhuriyeti yeni kimlik kartı

Resmî kimlik belgenizdeki bilgiler nelerdir?

İnsanları birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir?

Ne kadar benzer olursa olsun hiçbir insanın özellikleri başka birinin özellikleriyle aynı değildir. Çevrenizdeki insanları incelediğinizde de her birinin dış görünüşü ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrıldığını fark edersiniz.

İnsanın kendine özgü özellikleri denilince akla ilk olarak parmak izleri gelir. Ancak parmak izlerimizin dışında yüz şeklimiz, gözümüzdeki iris tabakası, sesimiz, yürüyüşümüz ve kalp atışımız da tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir.

Şu anda dünyada 7,5 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Geçmişte yaşayanlar da dâhil olmak üzere bu insanların hepsi biriciktir. Aynı durum doğacak bireyler için de geçerlidir.

Gözdeki iris tabakası ve parmak izi kişiye özgüdür.

Her insan doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra kendisine ait resmî kimlik belgesiyle de biriciktir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir.

Resmî kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim olduğumuzu gösterir. Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesi ile kanıtlarız. Hayatımız boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belgeyle yaparız. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız.

Ülkemizde ilk resmî kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1882 yılında düzenlendi. Halk arasında kimlik, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı gibi adlarla anılan bu belge “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Tezkiresi” adıyla kullanılmaya başlandı. 130 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunan nüfus cüzdanlarının biçimi günümüze kadar 6 kez değiştirildi.

Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle birlikte insanlar bu teknolojiyle uyumlu ve daha güvenilir bir kimlik belgesine ihtiyaç duymuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu ihtiyacı gidermek amacıyla vatandaşlarına akıllı kart özelliği taşıyan çipli kimlik belgeleri dağıtımına başlamıştır. 2016 yılından itibaren üç yıl içinde tamamlanması planlanan bu proje kapsamında vatandaşlar, yeni kimlik belgelerini bulundukları yerin Nüfus Müdürlüklerinden alabilmektedir.

Resmî kimlik belgemin ön ve arka yüzündeki her bölüm Türkçe ve İngilizce olarak uluslararası standartlara uygun şekilde düzenlenmiştir. Yeni hâliyle kimlik kartlarımızı yurt dışında kullanmak nüfus cüzdanlarına göre daha kolay olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartının ön yüzünde hangi bilgiler yer alır?

Her Türk vatandaşında olduğu gibi on bir rakamdan oluşan T.C. kimlik numaram var. Bu numara kimlik kartımın sol üst bölgesindeki T.C. Kimlik No. bölümünde yazılı. Resmî işlemlerde kullanacağım kimlik numaram yalnızca bana ait olup aynı numaranın başka birine verilmesi mümkün değildir.

Kimlik kartımın ön yüzünde üstte Türkçe, altta İngilizce olarak TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI yazıyor. Onun altında da kırmızı renkli ay yıldız yer alıyor. Bunlar benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir vatandaşı olduğumu gösteriyor. Hemen altında resmî kimlik belgemin seri numarası yer alıyor.

Temel kimlik bilgilerimi içeren soyadım, adım ve doğum tarihim yazıyor.

Kimlik kartımın fotoğraf bölümü. Bu bölümün boş olması on beş yaşından küçük olduğumu gösteriyor. Çünkü on beş yaşını tamamlamamış çocukların fotoğraflarının kimlik kartlarında yer alması zorunlu değil. Bununla birlikte velisinin istemesi hâlinde kaç yaşında olursa olsun çocukların fotoğrafları da kimlik kartlarına basılabiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartının ön yüzünde hangi bilgiler yer alır?

Önceki uygulamada ülkemizde erkeklere mavi, kadınlara pembe renkli nüfus cüzdanı veriliyordu. Yeni uygulamada renk ayrımı yapılmadan kadın erkek bütün Türk vatandaşları turkuaz renkli kimlik kartlarını kullanacak. Vatandaşların cinsiyet bilgileri bundan böyle kimlik kartındaki cinsiyet bölümüne erkekler için E, kadınlar için K yazılarak belirtilecek.

Kartın sağ alt bölgesindeki Uyruğu bölümünde yazan T.C. kısaltması Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğumu gösteriyor.

Doğum tarihinin altında resmî kimlik belgemin sıra numarası yazıyor.

Nüfus cüzdanımda yer verilmediği hâlde kimlik kartımda karşıma çıkan yeniliklerden biri de imza bölümü oldu. İmza başkaları tarafından asla taklit edilemeyecek kişiye özel işaretlerden biridir. Bu nedenle vatandaş, ilgili bölüme atacağı imzayla kimlik kartının kendisi adına düzenlenmiş olduğunu kanıtlayabilecektir.

Yeni kimlik kartlarımız on yıl boyunca geçerli olacağı için bu bölümde kartın son geçerlilik tarihi belirtiliyor. Kimlik kartının yenilenmesi vatandaşların kişisel bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellenebilmesi ihtiyacından kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu uygulamayla teknolojideki gelişmelerin ve yeni güvenlik önlemlerinin kimlik kartlarına yansıtılması amaçlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartının arka yüzünde hangi bilgiler yer alır?

Kimlik kartımın arka yüzünde benimle ilgili olarak sadece annemin ve babamın adlarına yer verilen bölüm yer alıyor. Yeni kimlik kartlarımıza akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip (yonga) de bu yüzde bulunuyor.

Yeni kimlik kartındaki çip içinde hangi bilgiler vardır?

Bu çipe kartın sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik doğrulamada kullanılacak bilgiler kaydediliyor. Ayrıca eski nüfus cüzdanlarımızda ayrıntılı olarak yer verilen nüfus kayıt bilgileri de bu bölüme depolanıyor.

Elektronik kimlik kartları gelecekte banka kartı, sürücü belgesi hatta pasaport yerine geçerek hayatımızı kolaylaştırabilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir