Regaib Kandili nedir?

Regaib kandili

Regaib Kandili nedir?

Regaib ne demektir?

Regaib kandili ne zamandır?

Receb ayının ilk cuma gecesine Reğaib gecesi denir. Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece Regaib Kandilidir. Elbette her Cuma gecesi kıymetlidir, ancak iki kıymetli gece bir araya gelince, daha bir kıymet kazanır. Reğâib; ihsanlar, ikramlar demektir. Allahü Teâlâ bu gecede, müminlere, rağîbetler (ihsanlar, ikramlar) yapar. Dolayısıyla bu geceye özel bir hürmet gösterip, bu ihsanlardan yararlanmak gerekir. Reğâib gecesini ibadetle, dua ve niyazla, nafile namazla, Kur’ân-ı Kerim tilaveti ve tefekkürü ile, tevbe ve istiğfar ile geçirmek tavsiye edilmiştir.

Regaib kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır. Perşembeyi Cumaya bağlayan geceye denk gelir. Cuma gecesine denk gelmesi sebebiyle de bu Regaib kandili önemli ve özeldir.

Mübarek üç aylarda Regaib, Mirac ve Berat kandilleri ile Kadir gecesinde ibadeteler yapılır, Ramazan  ayında oruç tutulur. Üç aylar Müslümanlar için maneviyat ve ibadet açısından önemli bir zamandır.

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek gerekmektedir.

Günahların bağışlanacağı, edilen duaların Allah’a ulaşacağı, İbadetlerin sevaplarının katlanacağı Mübarek Regaip kandili, kelime manası olarak pek çok ihsan demektir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O’nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır. Rağbetimiz başkaca hiç bir şeye değil, sadece O’na olsun ki, her gecemiz Regaip olsun.

Üç Ayların başlangıcı ve Regaib kandili

Üç ayların birincisi olan recep ayının ilk cuma gecesi Regaib gecesi ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç ayların ikincisi olan şâban ayının 15. gecesi Berat gecesidir. Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir gecesidir.

Hz. Peygamber (s.), diğer aylardan daha çok Recep ayına, Recep’ten daha çok Şaban ayına, ondan daha çok da Ramazan ayına önem verir, daha bir özen gösterir, ibadet ve âhiret havasına girerdi.

“Allah’ım, Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir”[i] diye dua ederdi.

Receb ayı, hürmet edilmesi gereken dört kıymetli aydan biridir: “Allah’ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram (hürmetli) olan aylardır.” (Tevbe 9/36)

Kur’ân’ın hürmete layık buyurduğu “Haram aylar” ise; Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’dir. Haram ayların diğer üçü peş peşe gelirken, Receb ayı tek başına hürmetli ay olarak kalır.

Receb ayında oruç tutmanın, dua, tevbe ve istiğfarı çoğaltmanın, hayır-hasenatta bulunmanın faziletine dair hadis kitaplarında çeşitli rivayetler yer alır.

Mübarek günler ve geceler

Mübarek günlerimizin başında cuma günü, arefe günü ve bayram günlerimiz gelmektedir. Bir bayram sabahında kılınan bayram namazının, yapılan bayram ziyaretlerinin, yine cuma vaktinde toplanıp Yaradan’ın huzurunda makam, mevki gözetilmeksizin saf saf durarak kılınan cuma namazının mana ve önemi hiçbir zaman küçümsenemez. Böylece hem kulluk vazifemizi yerine getiriyor hem de Müslüman kardeşlerimizin hâl ve hâtırını sorma imkânını buluyoruz. Birbirimize de dua etmiş oluyoruz. Mübarek gecelere gelince; bu gecelerin başında kandil geceleri gelmektedir. İçinde bulunduğumuz kıymetli aylar, kandil gecelerinin geçit aylarıdır… Sanki daha dün uğurladığımız üç aylar denen rahmet, bereket, mağfiret ve fazilet mevsimi yine geldi hamdolsun. Mü’minlerin gönülleri gibi gecelerini de aydınlatan kandillerin dört tanesi bu aylar içindedir. Bunların ilki bu gece idrâki ile şerefleneceğimiz receb ayının ilk cuma gecesi olan “Regâib Kandili” gecesidir. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselâm receb ayına girince şöyle dua buyururdu:

“Ya Rabbi! Receb ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.”

Evet, İslam dünyasının pek şanlı bir geleceğe doğru şahlandığı ve yiğitler diyarından güçlü diriliş seslerinin hızla ve ard arda yükselmeye başladığı bu günlerde Regaib kandillerinin başlamış olması büyük anlamlar ve muazzam sırlar içeriyor.

Regaib ismi nereden geliyor?

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaib kandili gecesinde nasıl ibadet edilir?

Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istiğfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman, ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmak daha iyidir.

Bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü’l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84)

Regaib kandili duası

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ya Rabbi! Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet. Kalplerimize inşirah bahşet. Bizleri vahdet şuura sahip kullarından kıl. Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider, bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir. Dünyanın dört bir tarafında senin dinin için mücadele eden kardeşlerimizi muvaffak kıl ya Rabbi!

Regaib kandili hadisleri nelerdir?

Hz. Resul-ü Ekrem”den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Recep Allah”ın büyük aydır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah”ın ayı, şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah”ın rızasını kazanmış olur. Allah”ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır.”

İmam Sadık”tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) Resul-i Ekrem”den (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:

“Recep benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde şu zikri çok söyleyin:

Esteğfirullahe ve es’eluhut-tevbe.

“Allah”tan mağfiret ve tevbe diliyorum.”

Regaib Kandiliniz Mübarek Olsun!   

Tefekkür, çalışma ve oruç tutmanın pek değerli sayıldığı istisnai an ve zamanlardan biri olan ve İslam âleminin nurlara gark olduğu üç ayların ilk kandili olan mübarek Regâib Kandilinizi tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir