R Harfi ile Başlayan Kelimeler

Rakamlar

R Harfi ile Başlayan Kelimeler

R Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Rab kelimesinin sözlük anlamı: Yetiştiren, besleyen, büyüten, olgunlaştıran, Allah (c.c.).

Raf kelimesinin sözlük anlamı: Üstüne küçük şeyler koymak için kullanılan eşya.

Rahim kelimesinin sözlük anlamı: Esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette sadece mümin kullarına şefkat edecek olan anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Rahman kelimesinin sözlük anlamı: “Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Rakam kelimesinin sözlük anlamı: Sayıları ifade etmeye yarayan işaretlere rakam denir.

Ray kelimesinin sözlük anlamı: Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.

R Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Reçete kelimesinin sözlük anlamı: Üzerinde doktorun hastası için gerekli gördüğü ilaçlarla, bunların kullanış biçimlerinin yazılı olduğu kâğıt.

Rehberlik kelimesinin sözlük anlamı: Rehber olma durumu, yol gösterme, kılavuzluk.

Rekât kelimesinin sözlük anlamı: Namazın kıyam, kıraat, rükû ve iki secdeden oluşan kısımlarından her biri.

Resim kelimesinin sözlük anlamı: Varlıkların, dış görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri.

Resmî kelimesinin sözlük anlamı: Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan.

Resul kelimesinin sözlük anlamı: Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber.

Rezzak kelimesinin sözlük anlamı: Yaratmış olduğu tüm canlıların hava, su başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayan, onların yeme, içme, mal mülk edinmelerini sağlayan anlamında Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biri.

R Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Rıza kelimesinin sözlük anlamı: Razı olma, hoşnut olma, memnun olma, bir şeyi kendi hür iradesiyle isteme, kabul etme, benimseme.

Risk kelimesinin sözlük anlamı: Zarara uğrama tehlikesi.

Ritim kelimesinin sözlük anlamı: Düzenli aralıklarla yinelenen süre değerlerinin belirli bir düzen içinde birbirini takip etmesi. Seslerin ve susların düzenli bir biçimde yinelenmesiyle oluşan düzene ritim denir.

R Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Röntgen kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir organın durumunu belirlemek için çekilen film.

Röportaj kelimesinin sözlük anlamı: Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir