Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir?

Okulda uymamız gereken kurallar

Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir?

Okulda düzeni sağlamak ve can güvenliğimizi korumak için kurallar konulmuştur. Okulumuzun kurallarını öğrenelim ve bunlara uygun davranalım.

Okul kuralları nelerdir?

Arkadaşlarımıza sözel yada fiziksel şiddet içeren davranışlarda bulunmamalıyız. Alay etmemeli, küçümsememeli ve kimseye lakap takmamalıyız.

Bağırmamalıyız

Bilgisayar odası, Müzik dersliği, İş eğitimi atölyesi, Resim dersliği, yemekhane, vb. dikkatli ve temiz kullanmalıyız.

Birbirimizi itmemeliyiz

Çöp atmamalıyız

Ders sırasında bir şey yememeliyiz.

Ders zili çaldığında sınıfa girmeliyiz ve yerimize oturmalıyız.

Derslikten ayrılırken zamanında düzenli bir şekilde ayrılmalıyız

Elektrik ve suyu gereksiz yere harcamamalıyız.

Kablo ve prizlerle oynamamalıyız. Kablo ve prizlere dokunmak tehlikelidir. Onlara dokunmamalıyız.

Konuşurken uygun bir ses tonu kullanmalıyız

Koridorlarda koşmamalı ve gürültü yapmamalıyız

Merdivenlerden kaymamalıyız, iniş ve çıkışlarımızda merdivenlerin sağını kullanmalıyız.

Okul araç ve gereçlerini dikkatli, temiz ve özenli kullanmalıyız

Okula cep telefonu, CD çalar, wolkman, oyun aracı, patlayıcı madde, oyuncak, kuru yemiş getirmemeliyiz

Okula zamanında gelmeliyiz.

Okulda sakız çiğnememeliyiz.

Okuldan izinsiz olarak ayrılmamalıyız.

Okulu ve sınıfı temiz tutmalıyız.

Okulumuza ve okul eşyalarımıza zarar vermemeliyiz

Okulumuzu ve çevresini temiz tutmalıyız. Bahçeye, sınıfa ve koridorlara çöp atmamalı; çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Okul tuvaletlerini temiz tutmalıyız.

Oyun oynarken oyun kurallarına uymalıyız.

Panolarda bulunan broşür, ilan ve projelere zarar vermemeliyiz

Pencerelerden aşağıya sarkmamalıyız.

Sınıfta öğretmen varsa kapıyı çalarak girmeliyiz.

Sınıfta ve koridorlarda kaymamalıyız.

Sırada iken düzeni bozacak hareketlerde bulunmamalıyız

Suyu ve temizlik malzemelerini ihtiyacı olduğu kadar kullanmalıyız

Tören yerine zamanında gelmeli ve sıra olmalıyız

Tuvaletleri temiz bırakmalıyız

Yemekhaneleri temiz kullanmalıyız. Kantinden alışveriş yaparken sıraya girmeliyiz.

Yiyecek veya içecek maddeleriyle bina içerisine girmemeliyiz

Okulda uymamız gereken kurallar

Okul kuralları neden konulmuştur?

Derste söz almadan konuşursan, diğer arkadaşların da senin gibi davranırsa aynı anda birçok kişi konuştuğu için söylenenler anlaşılmaz.

Hep beraber konuşursak anlaşamayız. Tek tek konuşursak birbirimizi dinleyebilir ve anlayabiliriz.

Okul kuralları olmazsa okulda çeşitli sorunlar yaşarız. Örneğin; okulumuzu ve sınıfımızı temiz tutmazsak okulumuz kirlenir. Temiz olmayan bir okulda hasta oluruz. Kirli ve dağınık olan bir yerde ders yapmak istemeyiz. Koridorlarda koşarsak başkalarına çarpabilir ve onların düşmelerine neden olabiliriz.

Okul kural ve süreçlerinin okuldaki öğrenme ortamını iyileştirmek için gerekli olduğunu bilmek ve okul kurallarına uymak, eleştirel düşünme ve öz yönetim (etik davranma) becerilerini geliştirmemizi sağlar.

Okuldaki kurallar daha iyi, daha güzel, daha temiz bir öğrenme ortamı oluşturmak için konulmuştur.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir