Okul Eşyaları (School items)

Okul ve sınıf eşyalarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz.

Okul Eşyaları (School items)

İngilizce okul eşyaları, ders araç gereçleri

black board

book

book case

brush

Calculator: Hesap Makinesi

calendar

CD

cellphone

chair

chalkboard

class

classroom

clock

computer

Crayon: Boya Kalemi

Craft Knife: Maket Bıçağı

desk

dictionary

door

DVD

eraser

exercise book

folder

Globe: Küre

glue

Hole Punch: Delgeç

homework

map

notebook

Paint: Boya

Paint Brush: Boya Fırçası

palette

paper

Paper Clip: Ataç

pen

pen drive

pencil

pencil case

Pencil Sharpener: Kalemtraş

photocopier

Picture

printer

projector

Protractor: Açıölçer

rubber

Ruler: Cetvel

school bag

scissors

Setsquare: Gönye

Stapler: Zımba

Stationary: Kırtasiye

table

teacher’s desk

teacher’s table

television

wall

whiteboard

window

Okulda ve sınıfta bulunan eşyaların, ders araç gereçlerinin İngilizce’si

Açıölçer = Protractor

Ataç = Paper Clip

Boya = Paint

Boya Fırçası = Paint Brush

Boya Kalemi = Crayon

Cetvel = Ruler

Delgeç = Hole Punch

Dolmakalem =Fountain Pen

Gönye = Setsquare

Harita = Map

Hesap Makinesi = Calculator

Kağıt = Paper

Kalemtıraş = Pencil Sharpener

Kırtasiye = Stationary

Kitap = Book

Kurşun Kalem = Pencil

Küre = Globe

Makas = Scissors

Maket Bıçağı = Craft Knife

Okul Masası = Desk

Pergel = Compass

Projektör = Projector

Raptiye = Drawing Pin

Sandalye = Chair

Selobant = Sellotape

Silgi = Rubber

Tahta = Blackboard

Tebeşir = Chalk

Tepegöz = Overhead Projector

Tükenmez Kalem = Pen

Uhu = Glue

Zımba = Stapler

Okul eşyaları, ders araç gereçleri ile ilgili örnek cümleler

A: Can I take the overhead projector please?  Tepegözü alabilir miyim lütfen?
B: Yes, of course. Why do you need it?  Evet, tabii ki alabilirsin. Neden istiyorsun?
A: I have a presentation in this lesson.  Bu derste sunumum var.
B: What is your topic about?  Konun neyle alakalı?
A: It is about educational materials.  Eğitim malzemeleri ile ilgili.
B: Good luck.  İyi şanslar.

A: I have to buy paper clips and drawing pins.  Ataç ve raptiye almam gerekiyor.
B:  There is a stationary close here.  Buraya yakın bir kırtasiye var.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir