Okul bahçesinin kullanımı nasıl olmalıdır?

Okul Bahçesi

Okul bahçesinin kullanımı nasıl olmalıdır?

Okul bahçesinin kullanımında karşılaşılan sorunlar nelerdir?

Okullar sadece çocukların ihtiyacı olan bilgilerin öğrenildiği bir yer değil aynı zamanda hayata dair bir takım tutum, değer, beceri ve davranışların da kazanılacağı bir çevre olmalıdır. Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olabilmeleri için de okul bahçelerinin çevreye yönelik bir takım bilgi, tutum, beceri ve davranışların kazandırılacağı bir mekân haline dönüştürülmesi gerekmektedir.

Okul bahçeleri düğünlere, törenlere, oto parkçılara kiraya verilsin okula gelir sağlasın diye değil çocuklara hayat kazandırsın diye tanzim edilmelidir. Okul bahçeleri çocuklarımızın oyun alanlarıdır. Okul bahçelerimize ağaç dikilmeli, yeşillik oluşturulmalıdır.

Okul bahçelerinin çevre eğitimi açısından yeterlilikleri

Okul bahçelerinin öğrenci başına düşen kullanım alanları gelişmiş ülkelerdeki standartlara uygun olmalıdır. Öğrenci başına düşen yeşil alanlar yeterli miktarda olmalıdır. Mevcut yeşil alan içinde yeter derecede ağaç, çiçekli alan, çalılık alanlar olmalıdır. Çevre eğitimi için bir okul bahçesinde olabilecek donatılar yeter miktarda yapılmalı ve korunmalıdır. Okullar öğrenciler için ve çevre eğitimi açısından yeterli hale getirilmelidir.

Çocuklarımızın okullarda çevre ve doğa koruma eğitimine önem verilmelidir. Okullarda doğal çevrenin insanlık için önemi anlatılmalı yetişmekte olan neslin çevre konusunda daha duyarlı ve sorumlu davranmaları sağlanabilmelidir. Bireylerin sosyal davranışlarının temelden gelişmesi, verilecek olan etkili ve kapsamlı bir çevre eğitimiyle mümkündür. Çevre koruma bilinci geliştirme yolu çevre eğitiminden geçer. Çevre eğitiminin önemi, çevre sorunlarının oluşmadan önlenmesinde ortaya çıkmaktadır.

Okul bahçeleri çevre eğitimi açısından gerçek yaşam deneyimlerinin yaşanabileceği bir mekân olarak bize birçok fırsatlar sunar. Öğretmenlerin okul bahçelerinde düzenli olarak yaptırdıkları faaliyetler çocukların, bitkilerin besin olarak önemini ya da onların biyoçeşitlilik ile ilişkisini öğrenmeleri açısından çok etkilidir. Etkili bir çevre eğitimi ve çevreye yönelik olumlu tutumları teşvik etmek için öğretmenler okul bahçelerini kullanmalıdır.

Okul bahçeleri çocukların sadece teneffüslerde boş zamanlarını değerlendirecekleri mekânlar olmalarından öte, birer eğitim mekânı olmalıdır.

Çocuklar okul bahçelerinde kendi yaptıkları kuş evleri ve böcek otellerinde yaşayan kuşları ve böcekleri gözleyerek ve bahçelerinde bulunan ağaçların türlerini etiketlerinden okuyarak doğal hayat hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Okul bahçelerinin, yeterli donatım elemanları, yeşil alan ve açık spor tesisleri ile düzenlenerek, öğrenciler için çekici ve zevkli hale getirilmesi hedeflenmelidir.

Okul bahçelerinde, yeterli büyüklükte tören alanı, gezinti yolları, yeşil alan bırakılmalı, tel örgülerle çevrili açık spor tesisleri (voleybol, basketbol, mini futbol sahası) ile geleneksel çocuk oyunlarına uygun alanlar ayrılmalı, öğretmenler ve öğrenciler için çardak ve oturma grupları tasarlanmalıdır.

Okul bahçeleri anasınıfı öğrencilerinin; koşma, atlama, tırmanma gibi aktivitelerle bedenlerini ve sınırlarını, yeteneklerini fark edebilecekleri, fiziksel gelişmelerine yardımcı mekânlar sağlanmalı, yaş grubuna uygun oyun araç ve gereçleriyle donatılmalı ve kum havuzu düzenlenmelidir.

Okul bahçelerinin soğuk ve monoton bir görünüşe sahip olmaması için beton ve asfalt yüzeylerden kaçınılmalı, peyzaj projesine uygun olarak, doğa temelli yaklaşımla tasarlanmış geniş çim alanları ve okul bahçesi ihata duvarı boyunca iklim bölgesine uygun ağaçları içeren düzenleme yapılmalıdır.

Okul bahçelerinde ders dışı zamanlarda öğretmenlerin oturup dinlenebilecekleri, ahşap malzemeden yapılmış, etrafı açık, üstü kapalı oturma mekânı düzenlenmelidir.

Okul bahçelerinin güvenliği

Okul bahçelerini güvenli hâle getirmek için fiziksel önlemler arttırılmalıdır.

Okulların ana girişleri denetim altına alınmalı ve kayıt dışı geçişlere izin verilmemelidir.

Okul bahçelerine ana girişler, trafik yoğunluğu az olan tali yoldan sağlanmalı, servis ve araba girişi, tercihen arka bahçe tarafından verilmelidir. İtfaiye araçlarının, okul binası ve eklentilerine ulaşmasına imkân sağlanmalıdır.

Okul bahçelerinden nasıl faydalanmalıyız?

Okul bahçelerini neden kullanmalıyız?

Okul bahçeleri, öğrenmeyi kolaylaştıracak ve farklı özellik ve deneyimler sunan birçok çeşitli alan sağlayacak şekilde tasarlanabilir. Öğrenciler birçok aktif ve pasif oyuna katılabilme, ya da yağmur, güneş ya da esen rüzgardan korunaklı bir yerde oturarak sohbet etme olanağına sahip olmalıdır.

Okul açık alanları bir çok farklı türde inceleme için kullanılabilir ve bu incelemeler farklı konu alanlarına ilişkin olabilir. “Okul bahçesinde kaç farklı çeşit inşaat malzemesi bulabiliriz?” “Kaç farklı şekilde yaprak toplayabiliriz? ”Kaç farklı çeşit böcek bulabiliriz?” ve bunlara benzer diğer incelemeler yapılabilir. Okul açık alanları aynı zamanda deneyler yapılması için de oldukça uygun mekanlar olabilir. Örneğin; iki benzer bitkinin farklı koşullar altında büyümesinin izlenmesi; objeleri güneşe maruz bırakarak hangilerinin solduğu, hangilerinin daha koyu bir renk aldığının gözlemlenmesi vb.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir