O Harfi ile Başlayan Kelimeler

O Harfi ile Başlayan Kelimeler

O Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Okul kelimesinin sözlük anlamı: Okul nedir? Okul ne demektir? 1. Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep. 2. Türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı eğitim kurumu.

Olgu kelimesinin sözlük anlamı: Olgu nedir? Olgu ne demektir? 1. Bir takım olayların dayandığı sebep
veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç. 2. Varlığı deneyle kanıtlanmış, herkes tarafından kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen, bilimsel verilere ve bilgilere dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler 3. Edebî eserlerde olay geliştiren davranış, iş.

Orman kelimesinin sözlük anlamı: Ağaçlarla örtülü geniş alan.

Ova kelimesinin sözlük anlamı: Çevresine göre çukurda kalmış geniş ve düzlük yer.

Oy kelimesinin sözlük anlamı: Bir tercihi belirten işaret, söz veya yazı.

Oyun kelimesinin sözlük anlamı: Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.

Bu Yazıyı Arkadaşlarınla Paylaş