Nas suresi nasıl okunur ve anlamı nedir?

Kur'an-ı Kerim

Nas suresi nasıl okunur ve anlamı nedir?

“Nâs” sözcüğü insanlar anlamına gelmektedir.

Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 114. yani son suresidir. İsmini içinde beş defa geçen ve “insanlar” anlamına gelen “nâs” kelimesinden almıştır. Surede kötülüklerden korunma ve Allah’a sığınma öğütlenmiştir. Peygamberimiz de insanların, görünen ve görünmeyen kötülüklerden korunmak için bu sureyi okumalarını tavsiye etmiştir.

Nas suresinin Okunuşu nasıldır?

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
2. Meliki’n-nâs.
3. İlâhi’n-nâs.
4. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.
5. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.
6. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nas suresinin Anlamı nedir?

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1-3. De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ına sığınırım.
4-5. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrinden,
6. Cinlerin ve insanların kötülüklerinden (Allah’a sığınırım).

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.