Müzik eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler nelerdir?

Müzik dersi

Müzik eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel ilkeler nelerdir?

– Müzik dersi ancak yaşayarak ve yaşatarak işlenebilir. Dolayısıyla her derste olabildiğince, müziğin tüm boyutlarına
yer verilmelidir (dört öğrenme alanı).

– Müzik dersi eğitim öğretim süreci, öğrenci merkezli olarak yapılandırılmalıdır.

– Müzik eğitiminde kulak eğitimi teorinin önünde tutulmalı, işitsel becerilerin geliştirilmesine de önem verilmelidir.

– Öğrenciler edilgen değil, aksine dersin etkinlikler boyutuna aktif olarak katılmalıdır.

– Öğrenilecek bilgi ve beceriler, yaşam içerisinde kullanılabilir niteliğe dönüştürülmelidir.

– Ritim ögesinin müzikteki önemi göz önünde bulundurularak her fırsatta bu unsurdan yararlanma yoluna gidilmelidir (oyun, dans, devinim vb.).

– Yaratma becerisinin öğrencilere kazandırılmasında, oyun dürtüsünün içte yarattığı ihtiyaçtan yola çıkılmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir