Mümin ve Müslüman Kimdir?

Kabe

Mümin ve Müslüman Kimdir?

Mümin; Allah’a, Hz. Peygamber’e (as) ve onun getirdiği her şeye kalpten inanıp bunları kabul eden kişiye denir. Mümin, İslam’ın iman ve inanç yönünü temsil eder. Mümin tüm bu sorumluluklarını, tam bir idrak ve derin bir inançla teslim olarak yerine getiren kimsedir. Ayrıca Amel ve ibadetler bir yüktür. Altından, ancak iman ve inanç gücü kalkar. İman ne kadar kuvvetli ise, amel ve ibadet de o derece kuvvetli olur. Bir binanın bütün varlığı ve ağırlığı, tamamen temele bakar. Temel sağlamsa, bina da sağlam olur. İslam binasının temeli ve esası ise imandır. İman, sağlam ve kuvvetli ise, ona bağlı olan ibadet ve muamelat, yani Müslümanlık da sağlam ve kuvvetli olur.

Müslüman ise Allah’ın dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdiği her şeye gönülden teslim olup inandıklarını yaşamaya çalışan kişiye denir. Müslüman, daha çok, İslam’ın ahkâm ve muamelat kısmına bakar, yani amel ve ibadetlere bakar. Müslüman zahiren amellerle ilgili sorumluluğunu yerine getirmekle beraber, işin iman yönünü tam manasıyla idrak etmemiş, sindirmemiş olandır.

Mümin ve Müslüman birbirinin karşıtı değildir. Yani mümin Müslüman değil, ya da Müslüman mümin değil denilemez aksine birbirinin tamamlayıcısı iki vasıftır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir