Muhammed Abdulvehhab Tantavi kimdir?

Muhammed Abdulvehhab Tantavi

Muhammed Abdulvehhab Tantavi kimdir?

Kur’an-ı Kerim’in seçkin karilerinden, uluslararası aranan hakemlerinden üstat Tantavi aramızdan ayrılmış olsa da onun gönülleri okşayan sesi, sonsuza kadar yeni kariler için bir örnek olacaktır.

Kur’an-ı Kerim insanın dünya ve ahiretinde insana yol gösteren semavi bir kitap olması ve içerdiği tüm dünyevi ve uhrevi etkilerine rağmen, bazen yalnızlık köşesine yerleştirilerek ihmal edilmiştir. Eğer insan, Kur’an-ı Kerim’in sahip olduğu uhrevi ve dünyevi eserlerinden haberdar olursa, Kur’an-ı Kerim tilavet etmeyi günlük uğraşı haline getirir. Tabi ki her insanda imanın güçlenmesi için etkin yollardan biri Kur’an-ı Kerim tilavet etmektir. Nitekim Emir-ul Müminin hz. Ali –as- da bir vecizde bu konuya vurgu yapmıştır. Bu arada dünyada bazı seçkin kariler, kendi güzel sesleri ve tilavetleri ile Kur’an-ı Kerim’in mucizevi etkilerini arttırarak, dinleyiciyi adeta coşturuyorlar.

Kur’an-ı Kerim karileri, bu semavi kitaba karşı ihlasları, tevazuları ve etkileşimi oranında değişik seviyelerde bulunuyorlar. Hz. Ali’den –as- naklen şöyle belirtiliyor: Kur’an karilerine oku ve yüksel demişler, onu yavaşça ve dikkatlice oku, tıpkı dünyada yavaşça ve dikkatlice okuduğun gibi. Senin konumun ve azamet seviyen, son okuduğun ayettedir. (Mecme-ul Beyan/ c1/ s30)Maalesef birkaç gün önce İslam dünyası en seçkin ve büyük karilerinden birini kaybetti. Bereketli yaşamı boyunca bir çok insanı İslam dinine hayran bırakan mısırlı seçkin kari Mohammed Abd-ul Vahhab Tantavi 26 temmuz sabah saatlerinde 70 yaşında Hak tealanın davetine lebbeyk diyerek aramızdan ayrıldı. Bu büyük insanı kaybetmemize rağmen, onun güzel ve gönülleri okşayan tilaveti, sonsuza kadar ölümsüzdür.

1947 yılında Mısır’ın Deghaliye ili Nesimiye köyünde dünyaya kelen Tantavi, çocukluk dönemini ailesinde Kur’an-ı Kerim işleri ile ilgili duyulan sevgi nedeni ile diğer mısırlı seçkin kariler gibi ilk önce Kur’an-ı Kerim’i hıfzetmeye başladı. Daha 10 yaşına gelmeden bu işte başarılı olan Tantavi, evladını Kur’an-ı Kerim’e adayan babası Abd-ul Vahhab’ın arzusunu bu şekilde gerçekleşti. Şeyh Sulhi Mahmud, Kur’an-ı Kerim tilavetini Tantavi’ye öğretti ve bu seçkin kari, doğduğu köyde kıraat tekniklerini öğrendi.Tantavi tilavet alanındaki profesyonel faaliyetine, ergenlik çağında el-Ezher Üniversitesinde başladı. Üniversitede çeşitli hocaların bilgilerinden yararlanan Tantavi tilavetteki eğitimini tamamladı. Muhammed Abd-ul Vahhab Tantavi, güzel sesi ile Kur’an-ı Kerim’i tilavet etmenin yanısıra Kur’an-ı Kerim hafızıydı; bu yüzden bu iki seçkin sıfat onun ünlenmesine ve sesine bir çok kişinin hayran kalmasına sebep oldu.

Üstad Tantavi daha fazla maharet kazanmak için dönemin seçkin hocaları ve büyüklerinden dersler aldı. Kendi ile yapılan bir söyleşide şöyle dedi: Ben bir nebze, Mustafa İsmail ve Şaban Abd-ul Aziz Seyyad gibi hocaların yaşamını idrak ettim ve Ahmed Ne’ina’a ve Galvaş’ın huzurunda dersler aldı. Bu arada 15 yıl dönem arkadaşı olduğum Mustafa İsmail’den çok etkilendim, öyle ki 5 yaşımdan beri İslam dünyasının bu seçkin hocanın tilavetlerinden yararlandım, onun tarzını çok seviyordum. Maalesef Mustafa İsmail’in eğitiminden uzaktan yararlandım, zira aradaki mesafe nedeni ile yakınında bulunamadım. Bana göre üstad Mustafa İsmail, kıraatin zirvesinde bulunuyor ve tarih bir daha benzerini göremeyecektir.

Kur’an-ı Kerim’in uluslararası hakemi, üstad Ebul Aynen Şuaişa’dan dersler almayı, en iyi anılarından olduğunu belirtti. Tantavi bu bağlamda şöyle dedi: Ebul Aynen Şuaişa ile bir çok hatıram var. Daha 6 yaşındayken bu büyük hocanın Kur’an-ı Kerim derslerine katılıyordum. Her zaman boynunda olan bir atkısı vardı ve ben günün birinde bu atkıyı yıkamayı her zaman arzu ediyordum; ta ki bir gün arzum gerçekleşti. Fakat yıkanmış atkıyı hocaya verdiğimde, tebessüm ederek, “Ben senin yıkamanı kabul etmiyorum, eğer beni mutlu etmek istiyorsan, kıraat hocası olacak, tilavetinle dinleyicileri cezbedecek şekilde tilavet et.”dedi. hocanın bu sözü beni derinden etkiledi, öyle ki hayatım boyunca her şayeste bir şekilde tilavet etmeye çalıştım.

Dünyaca tanınmış mısırlı hoca, Kur’an-ı Kerim eğitimi ile ilgili şöyle diyor:  Kur’an-ı Kerim insana endüksiyon ile geçen ve insanın ulaşabildiği tek ilimdir. Ayrıca Allah Teâlâ tarafından Cebrail’e ve Cebrail’den de İslam’ın yüce peygamberine –saa- nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim eğitimi muhakkak hoca ile birlikte olmalı, sadece sözlü veya banttan veya benzer yöntemlerle öğrenilmez. İlla ki bir hocanın huzurunda kıraat edilmeli ve karinin hataları hoca tarafından belirlenmeli. Kur’an eğitiminin özelliklerinden biri, hocanın var olmasıdır.

Üstad her zaman Kur’an-ı Kerim karilerinin ilerlemesi için bazı tavsiyelerde bulunurdu ve karlilerin taklit yerine yeni bir tarz oluşturmalarını istedi. Bu seçkin kari, mısırlı büyük karilerin sayıları az olan zirveler gibi olduğunu, sayılarının bir elin parmaklarını bile aşamadığını savunurdu. Tantavi şöyle diyordu: Biz her zaman bir taklitçi olarak büyük bir hocayı taklit ediyoruz fakat gerçek şu ki sesler artık birbirine çok yakınlaşmış ve birbirine çok benziyor. Bir kari kendine yeni bir yol veya yeni bir tarz ortaya çıkarmalı ki bu kalabalıkta kendini göstersin ve bağımsız olsun. Yeni kariler ilk etapta çeşitli kıraatlardan ve karilerden çeşitli sesleri duymalı. Her kari tüm bunları tanımalı ve onların tüm sesleri ile aşina olmalı. Tıpkı her meyvenin kendine has tadı olması gibi her ses de kendine has tatlılığı ve güzelliği vardır. Bir kari tüm sesleri tanımalı ve aralarından birini kendi yeni tarzı olarak seçmeli.

Mısırlı seçkin hoca ve kari Muhammed Abd-ul Vahhab Tantavi bereketli yaşamı boyunca çeşitli ziyaretlerde bulundu, fakat İranlıların sıcak karşılaması nedeni ile İran ziyaretinin anlatılmaz derecede güzel olduğu belirtti. Yaptığı açıklamalarında şöyle dedi: Ben birkaç Avrupa ve Afrika ülkelerine yolculuk ettim. Örneğin Hindistan ve de kuzey Amerika’da birkaç ülke ve orta Amerika’da Venezuela ve Panama’ya gittim. Ben Asya ülkelerinden Suriye ve Lübnan ayrıca Afrika’da kenya’yı ziyaret ettim fakat karşılama ile ilgili olarak, gerçekten İran’da yapılan karşılaşmanın anlatılmaz olduğunu söylemem gerekir, öyle ki ben kelimelerle bu sıcak karşılamayı anlatamam.

Muhammed Abdulvehhab Tantavi

Bu değerli kari, İran İslam cumhuriyetinin daveti üzerine defalarca çeşitli yarışmalarda jüri heyetinde yer almak üzere ülkemize davet edildi. İlk kez 2001 yılında İran’a gelen Tantavi, İran İslam cumhuriyetinde düzenlenen Kur’an-ı Kerim yarışmaları hakkında şöyle dedi: İran’da uluslararası Kur’an-ı Kerim yarışmaları çok ölçülü ve başarılı bir şeklide düzenleniyor, öyle ki bu yarışmaların İslam dünyasının en iyi yarışmalarından biri olduğunu söyleyebilirim. Bir çok ülkede Kur’an-ı Kerim yarışmaları düzenleniyor ki ben bu ülkelere gitme saadetine sahip oldum fakat Malezya ve İran’da düzenlenen uluslararası yarışmalar diğer yarışmalara nazaran daha iyi bir seviyededir. Fakat İran’daki uluslararası yarışmalarda dikkat çeken konu, Kur’an-ı Kerim hafızlığıdır zira İran’da yarışmalar, hıfz ve kıraat dallarında düzenliyor ki bu da övülecek bir konudur. Buna ilaveten Kur’an-ı Kerim yarışmalarının her döneminde, çeşitli ülkelerden yarışmacılar katılıyor ve dereceye girmek için rekabet ediyorlar ki bu Kur’ânî toplantıları, Müslümanların vahdet ve birlikteliğini sergiliyor.

İslam dünyasının bu seçkin Kur’an-ı Kerim karisi, her zaman İranlı karileri överek onların çok güzel sesleri olduğunu söylerdi. Büyük üstad, “İranlılar kur’ânî faaliyetler için büyük çaba harcıyorlar. İran’a geldiğim ilk yıldan itibaren şimdiye kadar bu alanda önemli ilerlemeler yaşandığı gözleniyor ve bu yükseliş süreci, İranlıların gelecek yıllarda kur’ânî zirvelere duracağı kesindir” dedi.

Mısırlı büyük kari Mohammed Abdul Vahhab Tantavi aramızdan ayrılmış olsa da onun gönülleri okşayan sesi, sonsuza kadar yeni kariler için bir örnek olacaktır. Genç karilerin o büyük üstadın tavsiyeleri doğrultusunda yeni tarzlarla, güzel sesleri ile Kur’an-ı Kerimin mucizevi ayetlerini tilavet etmelerini umut ederek, üstadı rahmetle anıyoruz.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir