Milliyetçilik

M harfi ile başlayan kelimeler kavramlar

Milliyetçilik

Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik ne demektir? Milliyetçilik kelimesinin anlamı nedir?

Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya ve bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli unsuru millettir. Atatürk’e göre milliyetçilik, kendini aynı milletin üyeleri sayan kişilerin, o milleti yüceltme istekleridir. Milliyetçilik bir duygu işidir. Bir insan kökeni ne olursa olsun kendini hangi millete ait hissediyorsa o milletin kimliğini taşıyor demektir. Bu yüzden Atatürk ne mutlu Türk olana değil “Ne mutlu Türküm diyene” demiştir. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi birleştirici ve bütünleştiricidir. Bu durumu güçlendiren unsurlar, milli eğitim, Misak-ı Milli, dil, tarih, kültür ve gaye birliği, milli kültür, Türklük şuuru ve manevi değerlerdir.

Milliyetçilik, bir milletin sosyal, ekonomik, kültürel ve siyâsî bağımsızlığına sâhip olması ideali, milletini bir bütün hâlinde mutlu kılmak arzusudur.

Milliyetçilik; milletini sevmek, onun yükselmesi için çalışmak demektir.

Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar nelerdir?

Kapitülasyonların kaldırılması
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması
Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir