Meslekler nelerdir ve bu mesleklerin görevleri nelerdir?

Meslekler nelerdir ve bu mesleklerin görevleri nelerdir?

Meslekler nelerdir ve bu mesleklerin görevleri nelerdir?

En iyi meslekler nelerdir?

Aşçılık nasıl bir meslektir?

Aşçı: Yemek pişirir. Yiyeceklerle ilgili konulara ilgi duyar. Temizlik ve hijyene dikkat eder. Tat ve koku alma duyuları gelişmiştir.

Bilim adamı: İcatlar yapar hayatımızı kolaylaştırır.

Cankurtaran: Çok iyi yüzme bilir. Sağlıklı ve güçlüdür. Dikkatlidir. Görme ve işitme duyuları gelişmiştir.

Çiftçi: Tarla, bağ ve bahçe işlerinden hoşlanır. Doğayı sever. Meyve, sebze eker ve biz de bundan faydalanırız. Ayrıca ekmek yapımı için de çiftçinin ektiği buğdaydan yararlanırız.

Dişçi: Diş çeker ve dişlerimizi tedavi eder. Örneğin dolgu yapar.

Doktorluk nasıl bir meslektir?

Doktor: Hasta insanları muayene ve tedavi eder, onlara ilaç yazar.

Doktorlar, hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmışlardır. Vücudunuzda bir rahatsızlık hissettiğinizde hastanelerdeki ilgili bölümlerde görev yapan doktorlara muayene olmalısınız. Örneğin, kulak ve burun rahatsızlıklarında Kulak-Burun-Boğaz (KBB) doktoruna, görme problemi yaşadığınızda ise göz doktoruna gitmelisiniz.

Derinizde kızarıklık veya döküntü oluştuğunda deri hastalıkları uzmanına muayene olmalısınız. Dilinizdeki rahatsızlıkların bazılarının tedavisinde kulak-burun-boğaz doktorları, bazılarının tedavisinde ise deri
hastalıkları uzmanları görev yapar.

Eczacı: İlaç satar. Bu sayede doktorun verdiği ilaçları alarak iyileşiriz.

Fırıncı: Ekmek yapar ve satar.

Garson: Lokantalarda müşterilerin siparişlerini alır. Aşçının pişirdiği yemekleri müşterilere servis eder.  Ayrıca bazen hesabı da masaya getirir.

Gemi kaptanlığı nasıl bir meslektir?

Gemi kaptanlığı: Gemi kaptanları, gemileri deniz yolculuklarında kullanan kişilerdir. Gemi kaptanı, gemide çalışan diğer kişileri yöneterek geminin taşıdığı yük veya yolcuların güvenli bir şekilde limana ulaşmasından sorumludur. Gemi kaptanları aynı zamanda geminin düzenini sağlar ve gemiyi yolculuğa hazır hâle getirir.

Gemi kaptanlarının çoğu farklı milletlerden insanlarla iletişim kurduklarından dolayı yabancı dil bilmektedir. Sizler de gemi kaptanı olmak istiyorsanız farklı yabancı dillerde insanlarla iletişim kurabilmelisiniz.

Genetik mühendisliği nedir?

Var olan canlıların isteğe bağlı olarak değiştirilmesine ve yeni canlı tiplerinin üretilmesine yönelik tekniklerin tümü genetik mühendisliğinin ilgi alanına girer.

Genetik mühendisliğinin uygulamaları bir yandan yapay seçme ve ıslah çalışmalarını; öte yandan yapay tohumlama, vücut dışında döllenme (tüp bebekler), sperma bankaları ve gen düzenlemeleri gibi biyotıp tekniklerini içerir. Bu uygulamaların en önemlisi, iki ya da daha çok kaynaktan alınan DNA moleküllerinin hücre içinde ya da dışında yeniden birleştirilmesidir.

Genetik bilgiyi taşıyan ve bu bilgiye uygun olarak protein birleşimini (sentez) yönlendiren DNA’ların insan eliyle ayrılıp yeniden birleştirilmesi, laboratuvardaki besi yerlerinde üretilen bakterilerin plazmitlerine yabancı genlerin eklenmesiyle yapılır. Plazmitler, bakteri kromozomlarının dışında yer alan küçük DNA halkalarıdır. Canlının kalıtsal bilgi deposu olan kromozomların dışında bulundukları hâlde protein birleşimini yönlendirebilir ve kromozom
DNA’ları gibi çoğalıp bakterinin döllerine aktarılabilir. Böylece bir bakterinin, plazmitlerine başka bir canlıdan, örneğin bir memeliden alınan yabancı genin eklenmesiyle hemen hemen sınırsız sayıdaki kopyası elde edilebilir.

DNA moleküllerini birleştirme araştırmaları, kalıtsal yapı ve işleyişin çeşitli yönlerini aydınlatarak genetik alanındaki bilgi birikimini zenginleştirmiştir. Bitkilerin kalıtsal yapısını değiştiren, havanın serbest azotunu bağlayabilme özelliği kazandırılmış, başta mısır olmak üzere birçok tarım bitkisinin daha yüksek verimli, daha dayanıklı ve aranan nitelikleri daha üstün olan melezleri elde edilebilmiştir. “Bozuk” genleri “normal” genlerle değiştirerek kalıtsal hastalık ya da bozuklukların giderilmesi de genetik mühendisliğinin temel amaçlarından biridir.

Bitkilerde ve basit yapılı hayvanlarda, kalıtsal yapıyı yeniden düzenlemeye yönelik birçok uygulama yapıldığı hâlde, bu deneylerin insan genetiğine uygulanmasına henüz geçilememiştir. Bugün için genetik mühendisliğinin birçok ülkede uygulanan en yaygın yöntemi, erkeğin kısırlığı nedeniyle çocukları olmayan çiftlere anne baba olma şansını veren yapay döllenmedir.

Kaynak: Ana Britannica, C 8, s. 375.

Hostes: Uçakta müşterilere yardımcı olur, onlara su, içecek ikram eder.

İtfaiyeci: Yangın söndürür. Yangın varken İtfaiyeyi ararız. Telefon numarası 110

Kasap: Et veya tavuk satar. Ayrıca makine ile kıyma çıkartır.

Kuaför: Saç keser, saç boyar, saça şekil verir. Topuz, düğün saçı veya maşa kıvırcık gibi.

Laborantlık nasıl bir meslektir? Laborantlar ne iş yaparlar?

Laborantlar, laboratuvarda çalışırlar. Örneğin hastanelerdeki laboratuvarlarda kan testi yapan görevliler, laborantlardır.

Laborantlar bu işi yaparken gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Tahlil edilen kandan onlara hastalık geçmemesi için ellerine eldiven, ağız ve burun kısımlarına ise maske takarlar.

Öğretmen: Bize bilgiler öğretir ve bizi eğitirler.

Polislik nasıl bir meslektir?

Polis: Güvenliği sağlar, suçluları yakalar ve onları göz altına alır.

Trafik kurallarına uyulmadığında trafik kazalarının yaşanması kaçınılmazdır. Trafik polisleri, trafiği denetleyerek trafik güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olurlar. Bunun için sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ederler.

Tamirci: Bozulan eşyalarımızı tamir eder.

Terzi: Giysi ve sökükleri diker. Elbise tasarlar. Ayrıca yırtılmış elbiseleri de diker.

Veteriner: Hayvanları muayene ve tedavi eder.

Meslekler akrostiş şiiri

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir