Mecaz Anlam

Mecaz anlam nedir?

Mecaz Anlam

Mecaz anlam nedir? Mecaz anlam ne demektir?

Mecaz (Değişmece) Anlam

Sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılmasıyla kazandığı anlamına mecaz anlam denir. Sözcükler, ancak cümle ya da deyimlerin içerisinde mecaz anlam kazanır.

Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, başka bir anlamı karşılayacak şekilde, daha çok soyut olarak kullanılmasına mecaz anlam denir.

Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.

Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir ifadeyle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlama mecaz anlam denir. Mecazi anlatım ile anlamı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

Mecaz, anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zerafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

Mecaz anlam, söze güzellik, canlılık ve güç vermek amacıyla kullanılır. Dillerin zenginliği, sözcüklerin sayısıyla değil, bu sözcüklerin herkesin bildiği ortak anlamının dışında kullanılabilmesi ile ölçülür.

Sözcüğün temel, yan ve mecaz anlamları birbirine karıştırılmamalıdır. Sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında anlamsal bir ilgi, benzerlik varken; temel anlamla mecaz anlam arasında, anlamsal hiçbir ilgi yoktur.

Mecaz anlam ile ilgili örnekler nelerdir?

Bu sınavı kazanamazsan yandın.
Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim.
Bana hediye alman çok ince bir davranıştı.
Yaşadığımız bunca karanlık günlerden sonra aydınlık günler bizi bekliyor.
Arkadaş, bu kız seninle oynuyor.
Seni görünce ağız değiştirdi.

Mecaz anlam nedir?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir