Madde

Doğada maddeler hangi hallerde bulunur?

Madde

Maddenin Doğası

1. Hacmi ve kütlesi olan her varlığa madde denilir.

2. Maddelerin şekil almış hâline cisim denilir.

Maddenin özellikleri nelerdir?

1. Maddenin görülebilir özellikleri vardır.

2. Maddenin hissedilebilir özellikleri vardır.

3. Maddenin ölçülebilir özellikleri vardır.

Maddenin görülebilir özellikleri nelerdir?

1. Maddenin bir rengi vardır.

2. Maddenin saydamlık özelliği vardır.

3. Maddenin düzgünlük/pürüzlülük özelliği vardır.

Maddenin hissedilebilir özellikleri nelerdir?

1. Maddenin koku özelliği vardır.

2. Maddenin kendine has tadı vardır.

3. Maddenin sertlik özelliği vardır.

Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri nelerdir?

1. Renk

2. Saydam maddeler

3. Yarı saydam maddeler

4. Opak maddeler

5. Sert maddeler

6. Yumuşak maddeler

7. Yüzeyi pürüzlü maddeler

8. Yüzeyi düzgün maddeler

9. Kokusu olan maddeler

10. Kokusu olmayan maddeler

11. Tadı alınabilen maddeler

12. Tadı alınamayan maddeler

Maddenin ölçülebilir özellikleri nelerdir?

1. Her maddenin bir hacmi vardır.

2. Her maddenin bir kütlesi vardır.

3. Her maddenin bir yoğunluğu vardır.

4. Her maddenin bir ağırlığı vardır.

Karışım nedir?

1. Birden fazla farklı maddenin bir araya gelmesiyle karışım oluşur.

2. Doğadaki maddelerin çoğu karışım hâlindedir.

3. Bazı karışımlardaki maddeler gözle/mikroskopla görülebilir.

4. Karışımların gözle/mikroskopla ayırt edilebilenlerine adi karışım denir.

5. Karışımların gözle/mikroskopla ayırt edilemeyenlerine çözelti denir.

Maddenin hâlleri nelerdir?

1. Madde katı hâlde bulunur.

2. Madde sıvı hâlde bulunur.

3. Madde gaz hâlinde bulunur.

Maddenin hâl değiştirme yolları nelerdir?

1. Katı hâldeki maddenin ısınarak sıvı hâle geçmesine “erime” denilir.

2. Sıvı hâldeki maddenin ısı kaybederek katı hâle geçmesine “donma” denilir.

3. Sıvı hâldeki maddenin ısınarak gaz hâline geçmesine “buharlaşma” denilir.

4. Gaz hâlindeki maddenin ısı kaybederek sıvı hâline geçmesine “yoğunlaşma” denilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir