Kütüphaneler Haftası nedir?

Kütüphane

Kütüphaneler Haftası nedir?

Kütüphane Haftası Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. İlk Kütüphane Haftası Türkiye’de 1964 yılında kutlandı. Kitapseverler bu haftayı çoşkuyla kutlar.

Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta Kütüphaneler Haftası olarak kutlanır.

Kütüphaneler Haftasının amacı nedir?

Kütüphane, insanların yararlanması için çeşitli kitapların bulunduğu yerdir. Farklı türdeki birçok kitaba kütüphaneler sayesinde ulaşabiliriz. Herkes kütüphaneden yararlanabilir. Okul kütüphanesi, şehir kütüphanesi yakın çevremizde yararlanabileceğimiz kütüphanelere örnektir. Ayrıca şehirlerin uzak semtlerinde, kasaba veya köylerinde yaşayıp, uzaklık nedeniyle halk kütüphanelerinden yararlanamayanlar için gezici kütüphaneler de vardır.

Kütüphaneler Haftasının amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve okuma zevkini geliştirmek, insanlarda kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir.

Kütüphaneler Haftası süresince neler yapılır?

Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta “Kütüphaneler Haftası” olarak kutlanır. Okullarımızda bu hafta çeşitli etkinlikler yapılır. Kütüphaneler tanıtılır ve kütüphanede uyulması gereken kurallar hatırlatılır.

Kütüphaneler Haftası süresince kütüphanelerin ve kitapların öneminin yanında kütüphanelerin geliştirilmesi ve kütüphaneciliğin sorunları dile getirilir, kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanelerin ve kitapların yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar anlatılır, öğretilir.

İçindeki kitaplardan herkesin yararlandığı binalara kütüphane, kitapların korunması, sınıflandırılması ve okuyucuya kitap verilmesi gibi görevleri yapan memurlara da kütüphaneci denir. Eski çağlardan beri insanlığın hizmetinde olan kütüphaneler, her toplum için önemli olmuştur.

Ülkemizdeki en büyük kütüphaneleri şöyle sıralayabiliriz: İstanbul’da Süleymaniye ve Beyazıt Kütüphaneleri, Ankara’da Milli Kütüphane ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir