Kültürel ögeler nelerdir ve önemi nedir?

kültürel yöresel kıyafet

Kültürel ögeler nelerdir ve önemi nedir?

• Kültür, gelenek ve görenek sözcüklerinin anlamlarını açıklayınız.
• Ülkemizin farklı yerlerinde, farklı yemekler yapılır. Sizin çevrenizde en çok hangi yemekler yapılır?
• Ülkemizin farklı yerlerinde, farklı yöresel giysiler giyilir. Yakın çevrenizin yöresel giysileri nasıldır? Yöresel giysiler hangi zamanlarda giyilir?
• Yakın çevrenizin yöresel oyunlarına ne ad verilir? Bu yöresel oyunlara hangi çalgılarla eşlik edilir?
• Ailenizin ve akrabalarınızın dinlediği yöresel türküleri siz de seviyor musunuz?

Hepimiz, ailemizden ve çevremizden gördüklerimizi öğreniriz ve onlara alışırız. Örneğin annemizin pişirdiği yemekleri bilir, severek yeriz. Evimizde sıklıkla dinlenen türkülerin sözlerini öğrenir, bu türkülere eşlik ederiz. Ailemizde ve çevremizde gördüğümüz gibi giyiniriz. Yöremize ait halk oyunlarını tanır, oynamaya çalışırız. Tüm bunlar kültürel miras ögelerimizi oluşturur.

Arkadaşınızla konuşunuz. Ailelerinizdeki alışkanlıklardan hangilerinin farklı, hangilerinin benzer olduğunu belirleyiniz.

Farklılıklar olsa da bazı gelenek ve görenekler, ülkemizin çoğu yerinde aynıdır.
Hepimiz misafirlerimize çay ve kahve ikram ederiz. Dinî bayramlarda büyüklerimizi ziyaret edip ellerini öperiz. Kız isteme, söz kesme, nişan ve düğün geleneklerini sürdürürüz. Asker uğurlama, sünnet ve düğün öncesinde kına gecesi düzenleriz. Bu özel günleri akrabalarımız, tanıdıklarımızla kutlamak isteriz. Bunlar, ülkemiz genelinde bilinen ve hepimizin alışık olduğu gelenekler, göreneklerdir.

Kültürel miras ögeleri nelerdir ve önemi nedir?

Gelenek ve görenekler, kuşaktan kuşağa iletilen alışkanlıklar ve davranışlardır. Asker uğurlama törenleri, kına gecesi
gelenek ve göreneklerimizdendir. Gelenek ve görenekler, toplumda dayanışma ve birlik duygusunu artırır.

Kültürel mirasımız ne kadar da zengin!

Gelenek ve görenekler, yemek, giyim kuşam, müzik, halk oyunları gibi unsurlar kültürel mirasımızı oluşturur. Ülkemizin kültürel mirası, çok çeşitlidir. Bizler de kültürel mirasımızı tanımalıyız ve bunları korumalıyız.

Farklı kültürler nelerdir?

Yakın çevrenizde yaşayan farklı ülkelerden Türkiye’ye gelip yerleşmiş kişiler var mı?
Bu kişilerin niçin ülkelerini terk edip Türkiye’ye yerleştiklerini biliyor musunuz?

Ülkemizde farklı kültürlerden insanlar bir arada yaşarlar. Bu insanlardan bazıları zorunlu olarak ülkelerinden ayrılmışlardır. Bazıları ise isteğe bağlı olarak ülkemize göç etmişlerdir.

– Benim büyük dedemler Yunanistan’da yaşıyorlarmış. Savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmışlar. Önce İzmir’e yerleşmişler. Kısa bir süre sonra Manisa’ya taşınmışlar. O günden sonra Manisalı olmuşlar.

– Benim dayımın eşi Bulgaristan göçmenidir. Türkiye’deki akrabalarını ziyarete geldiğinde dayımla tanışmış. Onunla evlenince Türkiye’ye yerleşti. Yani isteğe bağlı olarak ülkesinden göç etti. Yengem, düğünlerinde akrabalarıyla yöresel oyunlarını oynadığında onları ilgiyle seyrettik. Yengemin hazırladığı bazı yiyecekler anneminkilerden oldukça farklıdır. Ülkesine özgü bu yiyecekleri bizler de severek yeriz.

– Bizim Suriyeli komşularımız var. Savaş nedeniyle ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlar. Devletimiz, Suriye’den gelen göçmenlere kolaylıklar sağlamış. Bu nedenle ülkemize yerleşmişler. Yaşam şekilleri, alışkanlıkları bizlerden oldukça farklı. Ancak biz, onların bu farklılıklarına saygı duyuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Farklı kültürlerdeki insanların yaşam şekillerindeki, alışkanlıklarındaki farklılıklar neler olabilir?

Kültürel miras ile ilgili verilen kelime gruplarını anlamlı olacak şekilde …

Aşağıdaki soruları yaşadığınız çevredeki kültürel miras örneklerine uygun olarak cevaplayınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir