Kısaca Atatürk’ün Hayatı (Briefly, Ataturk’s life)

Kısaca Atatürk’ün Hayatı (Briefly, Ataturk’s life)

Atatürk’ün hayatının İngilizce özeti

He was born in 1881 in Thessaloniki. His mother Zübeyde Hanim, father, Ali Riza Efendi. Respectively, the School District, Shams Efendi School, Middle School Thessaloniki Civil, Military Middle School Thessaloniki, Thessaloniki Military Preparatory School, went to the Military Academy and the Military Academy. In 1893, while studying at the Military Middle School math teacher by the name of “Bob” adding received the name of Mustafa Kemal.

When she left the Ottoman Empire defeated in World War I. Armistice Agreement was signed. Upon the start of the invasion of the homeland in accordance with this agreement, Mustafa Kemal, Taking Samsun on 19 May 1919 launched the national struggle.

Mustafa Kemal was elected to the Assembly on 23 April 1920 with the opening of Parliament and the Government Presidency. Following the acquisition of Sakarya War Veteran was honored with the title and rank of Field Marshal. Mustafa Kemal was with the proclamation of the republic on October 29, 1923 the first President of the Republic of Turkey.

In 1934 by Mustafa Kemal parliament “Ataturk” he was given the surname. Ataturk, the Republic of Turkey to carry out reforms that have led to the rise in the level of civilized nations. Republic of Turkey’s founder Mustafa Kemal Ataturk, closed his eyes to life on 10 November 1938 at the Dolmabahçe Palace.

Ataturk’s life, dedicated to the Turkish nation, an epic life.

Kısaca Atatürk’ün Hayatı

1881 yılında Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi. Sırasıyla, Okul Bölgesi, Şems Efendi Okulu, Ortaokul Selanik Sivil, Askeri Ortaokul Selanik, Selanik Askeri Hazırlık Okulu, Harp Okulu ve Harp Okulu’na gitti. 1893 yılında Askeri Ortaokulda okurken matematik öğretmeni “Bob” adıyla Mustafa Kemal adını aldı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrıldığında I. Dünya Savaşı’nda yenildi. Mütareke Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre vatanın işgaline başlaması üzerine Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’u alarak ulusal mücadeleyi başlattı.

Mustafa Kemal 23 Nisan 1920’de Meclis ve Hükümet Başkanlığı’nın açılmasıyla Meclise seçildi. Sakarya Savaşı’nın satın alınmasının ardından Gazi Mareşal Ünvanı ve rütbesi ile onurlandırıldı. Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi.

1934 yılında Mustafa Kemal parlamentosu “Atatürk” tarafından soyadı verildi. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti medeniyetli uluslar düzeyinde artışa yol açan reformlar gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini kapadı.

Atatürk’ün hayatı, Türk milletine adanmış, destansı bir hayat.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir