Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet nedir?

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet nedir?

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

Kelime-i Tevhid Nedir?

Kelime-i Şehadet Nedir?

Müslüman olmak isteyen biri ilk kez hangi sözleri söyler?

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid

“Kelime-i tevhid” ifadesi kelime ve tevhid sözcüklerinden oluşan bir isim tamlamasıdır.

Kelime + Tevhid = Kelime-i Tevhid

“Kelime”, söz anlamına gelir. “Tevhid” ise Allah’ın bir ve tek olması demektir. Kelime-i tevhid Türkçe’de “tevhid cümlesi” olarak ifade edilebilir. Kelime-i tevhidi söyleyen kişi şunlara inandığını açıklamış olur:

“Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed, Allah’ın elçisidir.”

Allah dışında inanıp boyun eğilecek hiçbir varlık yoktur. O, ibadet edilmeye layık tek ve biricik ilâhtır. Hz. Muhammed (sav) O’nun elçisidir.

İnsanlar bu sözü inanarak söylerlerse mümin olurlar.

Kelime-i Şehadet

Kelime-i Şehadet

“Kelime-i Şehadet” ifadesi de kelime-i tevhid gibi iki sözcükten oluşan bir isim tamlamasıdır:

kelime ve şehadet: Kelime + Şehadet = Kelime-i Şehadet

Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine kabul ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

“Şehadet” sözcüğü, bir şeyin gerçekliğini doğrulama, tasdik etme anlamına gelir. Kelime-i Şehadet ile kelime-i tevhid yakın anlamlara ve farklı söyleyiş biçimlerine sahip iki ifadedir. Kelime-i Şehadet; “Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Ve yine kabul ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.” anlamına gelir.

Kelime-i tevhidi veya kelime-i şehadeti söylediğimizde şunları kabul ettiğimizi bildirmiş oluruz:

Bütün varlıkları yaratan ve yaraşan tek bir ilâh vardır. O, Allah’tır. O’nun dışında ibadet edilmeye layık hiçbir ilâh bulunmamaktadır.

Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek üzere gönderdiği Hz. Muhammed (as), Allah’ın kulu ve elçisidir.

Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet, İslâm’ın özü ve özetidir. İslâm dininin bu sözlerle ifade edilen esas ve ilkelerine gönülden uyan kişilere Müslüman ve mümin denir. Bu sözleri söyleyen insanlar, birbirlerine kardeşliğin gerektirdiği şekilde davranırlar.

Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti söylemek insana önemli sorumluluklar yükler. Çünkü bunları kabul edip
söyleyen kişinin, hayatını, bu sözlerin içerisine uygun olarak düzenlemesi ve sürdürmesi gerekir. Bu sayede
insan birçok kazanç elde eder: Dünyada milyonlarca kardeş ve mutlu bir hayat, ahirette ise cennet.

“Kim Allah’tan başka hiçbir ilâh olmadığına ve Muhammed’in (as) Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennem ateşini yasaklar.” (Hadis-i Şerif)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir