Category: Güncel

Güncel

0

Şiddetin Birey Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Şiddetin toplum tarafından paylaşılan bir değer yargısı olarak kabul edilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması şiddete kaynaklık eder. Çünkü şiddet uygulamak öğrenilebilen bir davranıştır. En belirgin öğrenme kaynağı kişinin ailesi ve içinde bulunduğu çevredir.