Surlar kuşattı İstanbul’u Kahramanlar yürüdü fethe doğru

Surlar kuşattı İstanbul’u
Kahramanlar yürüdü fethe doğru
Toprağın bağrında yeşeren zafer
Destan oldu, efsaneleşti her bir nefeste