Kardeşlik Haftası Nedir?

Kardeşlik

Kardeşlik Haftası Nedir?

28 Nisan 4 Mayıs tarihleri arası Dünya Kardeşlik Haftası olarak kutlanmaktadır.

Kardeş sözcüğü, yeryüzünün bütün dillerinde var olan sevgiyi, sıcaklığı, sevimliliği ifade ettiği ortak anlam olarak, nesep ve soy ilişkisi olan kişileri anlatan ortak bir kavramdır.

Allah’ın kelamı Kur’an ile elçilerin sonuncusu Peygamberimizin sünneti ve hadisleri, kardeşliğe daha farklı, daha vurucu, insanlık ailesi için daha çok üzerinde durulması ve vurgulanması gereken anlamlar yükler. Aynı kabileye mensubiyeti, dine uymada birlikteliği, sevgi ve muhabbet paylaşımını, samimi ve içten dostluğu da kardeşlik olarak ifade eder.

İslam’ın bu kardeşlik anlayışı, Müslümanlar için olduğu kadar tüm insanlık için kaynaşmanın, dostluğun, ülfetin, muhabbetin, yardımlaşmanın, dünyayı yaşanabilir bir mekân kılmanın temel ilkelerini kutsal kitabımız Kur’an ve Allah’ın elçisinin sünnetinden alan bir özellik taşır.

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah’a saygı duyun ki merhamet olunasınız.” (Hucurat Suresi)

Bir hadisi şerif: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.”

Kardeş aynı anne, aynı baba veya aynı hem anne hem babadan olan, tek veya daha çok seferde dünyaya gelen erkek veya kız çocuk anlamındadır.

Kardeşlik kader bağı, ortak ideal demektir. Kardeş olmak; kan bağı olsun veya olmasın aynı amaca hizmet etmek, birbirine karşı samimi duygular beslemek demektir. Kardeşlik güzel ahlaki duygularla ailenin, ülkenin veya gönül verilen organizasyonun iyiliği için çalışmak, ilerlemek için gayret etmektir.

Kardeşlik haftası bu duyguların güçlenmesi, gayret birliğinin pekiştirilmesi, kırgınlıkların giderilmesi adına önemlidir.

İnsanların, ailelerin, toplumların, hatta ülkelerin kardeşliği bu anlamda düşünüldüğünde tarihte yaşanan pek çok yanlışın tekrarlanmaması mümkündür.

Kardeşlik duygularının kötüye kullanılmaması, samimi yaklaşımların yanlış anlamlara çekilerek acizlik göstergesi olarak değerlendirilmemesi önemlidir.

Toplumda, hangi renk veya ırktan olursa olsun kökenlerin, cinsiyet, meslek grubu ne olursa olsun aynı bayrak altında aynı kimlik ile yaşayanların  kardeşliği ülkenin vazgeçilmezidir. Irklar veya kesimler bu kardeşliği farklı veya avantajlı duruma çekmeye çalıştığı zaman kardeşlikten söz etmek mümkün değildir. İdeal birliği yapmış insanlar kardeşlikten bahseder, komşusunun malında gözü olan, kardeşine iki yüzlü davranan kardeşlik gereğini yapmıyor demektir.

Kardeşlik haftasında; insan veya toplumların durum ve duruşlarını bu vesileyle yeniden değerlendirmesi, kardeşliğin gereklerini yapmaları, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile sorunları gidermesi esas alınmalıdır.

Dünya insanlara bir misafirhanedir. Çekişme, hırs ve kötülükler daha fazlasını istemek, başkasının malına göz koymak kaynaklıdır. Dünya kaynaklarının hoyratça ve bazı kesimlerce yağmalanması, çevre kirliliği, istila ve savaşlar bu anlayışsızlığın neticesidir.

Kardeşlik duygusunun karşıtı hatta düşmanı samimiyetsizlik ve art niyettir.

Bağların güçlenmesi ortak ideallerin sağlanmasında kolaylık sağlayacaktır. Küslük ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak kardeşlik temasını iyi okumak tüm fertlerin görevidir.

Sevgi sözde kalmamalı. Öze geçmeli. Sevgi çok söylenmeli. Derin yaşanmalı. Biz sevgiye muhtacız. Havaya, suya, ekmeğe muhtaç olduğumuz kadar. Birbirimizi sevmemiz gerek. Bu yetmez. Bunu bilmemiz, bildirmemiz gerek. Hz. Peygamber “Bir kardeşine karşı sevgi duyuyorsan bunu ona söyle. Onda da sana karşı sevgi doğar” buyuruyor.

İçinizden gelen sevgi sözcüklerini söylemek için yarınları beklemeyiniz.

28 Nisan ve 4 Mayıs tarihlari arası Kardeşlik Haftası olarak ilan edilmiştir. Kardeşlik Haftasını belirleyenler, sevgi saygı duygularını geliştirmeyi amaç edinmiş olmalı.

İnsan olmanın en büyük özelliği ve insanın en önemli görevi, karşısındaki insana iyi davranmak, hatalarından dolayı affedici olmak, hoşgörülü davranmak ve bütün insanlığın huzuru ve mutluluğu için çalışmaktır.

Türklerin kurdukları devletlerin temeline bakıldığında devlet içinde kesinlikle insanın insanı sömürmesi gibi bir yanlışlık görülmez. Aksine dünya ülkelerinin birçoğu daha düne kadar, hatta bugün bile başka milletleri sömürge olarak kullandıklarını görüyoruz. Türk milleti, Sevelim sevilelim/ Dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre’nin yolunda yürümüştür yüzyıllar boyunca.

Atatürk de, Yurtta sulh, cihanda sulh diyerek insanlar arasındaki kardeşliğin barış temeline dayandırılmasını tavsiye etmiştir.

İşte bu gerçekten yola çıkarak, 28 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arası “Kardeşlik Haftası” olarak ilan edilmiştir.

Kardeşlik Haftası dolayısıyla dargınlar varsa onları barıştırmak için harekete geçmeli, kendi arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz ve heryerde bu kardeşlik havasının oluşması için çaba göstermeliyiz.

Kardeşlik

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir