Kanser Haftası nedir?

Kanser Haftası

Kanser Haftası nedir?

Kanser rahatsızlığın anlatılması ve uyarılarda bulunulması için her yıl 29 Mart’tan başlamak üzere 1- 7 Nisan Kanser haftası olarak kutlanır. Bir hafta boyunca “kanser haftası ” olarak etkinlikler düzenlenir. Bu kutlamalarda özellikle kansere karşı alınacak önlemler ve bilinçlendirme amaçlı çalışmalara ağırlık verilmektedir. Kanser haftası boyunca kanser hastalığının nedenleri, tedavi süreçleri ve hastanın bu rahatsızlığı yaşarken olması gereken moral düzeyi anlatılır ve gösterilir. Kanser hastalığı sebebiyle milyonlarca kişi hayata veda ederken kanserin oluşmaması ve ilerlememesi için gerekli tüm detaylar anlatılır insanlar bu konuda bilgilendirilir.

İnsan yaşamının, üretken ve en verimli döneminde önemli oranda yaşam kayıplarının önüne geçilmesine ve önlenmesine yönelik kanserle mücadelede hastalıktan korunma, erken tanıma ve teşhis, kaliteli tedavi hizmetlerine zamanında erişime yönelik hizmetler önem kazanmaktadır.

Kanser hastalığı, büyük oranda korunulabilmesi mümkün olan, hastalık erken teşhis edilebildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve sağlıklı yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır.

Kanser  sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problemdir.

Kanser hastalığı konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi kanserle mücadele de en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Günümüzde özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planları yapılmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve korunma odaklı kanserle mücadele stratejileri oluşturulmaktadır.

Kanser hastalığı sadece bir sağlık sorunu değil, sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri de olan ve hastayı ve hasta yakınlarını etkileyen çok yönlü bir problemdir. Her yaşta ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Bu önemli sağlık sorununa halkın dikkatinin çekilmesi ve toplumun kansere yönelik bilincinin arttırılması, farkındalık oluşturulması  amacıyla 1-7 Nisan Kanser Haftası olarak belirlenmiştir. Bu sayede kanserle savaşa yönelik ilginin ve farkındalığın canlı tutulması amaçlanmaktadır.

Eğitimciler, sağlık çalışanları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan personeller hafta boyunca bilgilendirme eğitimleri ve farklı etkinlikler yapar. Bu etkinliklerde kanser türleri, erken teşhis, sağlıklı yaşam ve beslenme gibi konularda vatandaşlara eğitimler verilir. Çeşitli yerlerde stantlar açılır, turlar düzenlenir, kanser hakkında farkındalık sağlamak esas hedef haline gelir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir