İstihdamı artırmak için neler yapılabilir?

İş çalışma ofis

İstihdamı artırmak için neler yapılabilir?

Bir ülkede istihdamın beklenen düzeyde artması ekonomik sorunların yok denecek kadar azaltılmasına bağlıdır. İş verenler rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için ellerindeki iş gücünü iyi değerlendirmeli ve verimliliği artırmalıdır. Bunu sürekli hale getirmek için de nitelikli insanlar yetiştirilmelidir.

İstihdam, hesap edilebilir akılcı yöntemlerle ele alınarak değerlendirilmelidir. İnsan kaynaklarının motivasyonu ve elde edilen başarıların sürekliliği istihdam konusunda etkili bir rol oynamaktadır.

İstihdamı artırma ve işsizliği azaltma zorunlu hedef haline gelmiş konulardır. İşsizliği azaltmak için teknolojik gelişmelerden yararlanmak ve nitelikli çalışan yetiştirmek önemlidir. İstihdamın artırılması sürecinde öncelikle teknolojik, ekonomik ve ticari problemler ortadan kaldırılmalı, çalışanların motivasyonu sağlanmalıdır.

İstihdam artışı için üretimi artıracak yatırımlar sürekliliğini korumalı ve yatırım ortamı sürekli iyileştirilmeli ve desteklenmelidir.

Yabancı sermaye girişinin artırılması sağlanmalı, bunun için de yatırım ortamları iyileştirilmeli ve yabancılara yeni ve kârlı imkanlar sunulmalıdır.

Sektörlerde talep edilen özellikli ve becerili kalifiye eleman eğitimleri geliştirilmelidir. Sektördeki taleplere uygun eğitimli elemanlar yetiştirilmelidir.

Kalkınma stratejilerinde, öncelikli sektörlerin tespit edilerek genel politikalar yerine sektörel politikalar geliştirilmelidir. Kırsal kesime veya gelişmemiş bölgelere yönelik politikaların düzenlenmesi yanında, bölgesel çekim merkezlerine sektörel destek sağlanmalıdır.

Yatırımlarda turizm, finans ve bilişim sektörü, sağlık, hemşirelik, aile ve çocuk gelişimi gibi uzun dönemde istihdamın lokomotifi olan hizmet sektörlerine öncelik verilmelidir.

İşgücü talebini artırmaya yönelik olarak işgücü maliyetlerinin azaltılması için istihdam vergileri düşürülmelidir.

Dış ticareti artırıcı çalışmalar yapılmadır. Komşu ülkelerle ile olan karşılıklı ilişkiler de sorunsuz ve vizesiz geçişler, sınır yerleşim birimlerinde meydana gelen hareketlilikler, vb. ticaret fırsatları olarak değerlendirilmelidir.

Beşeri sermaye olgusundan hareketle, eğitime ayrılan pay artırılmalı ve eğitim istihdam ilişkisi güçlendirilmelidir. Eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için eğitimler, piyasa tarafından talep edilen nitelikleri karşılayacak şekilde uygulanmalıdır.

Adil, tatmin edici ve güven verici kurum, kuruluş ve uygulamalar artırılmalı, İşçi ile işveren arasındaki bilgi alış verişi geliştirilmelidir.

Gençlerin ve kadınların işgücüne katılımı orta ve uzun dönemde artırılmalı, kadınlar ve gençler odaklı sosyal içerikli özel istihdam politikaları geliştirilmelidir. İşe almada kadınlara ve gençlere kolaylık sağlanmalıdır. Kadınların işgücüne katılımını kolaylaştıracak çocuk, yaşlı, hasta bakımı gibi alanlarda toplumsal hizmetler yaygınlaştırılmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir