İslâm nedir, İslam dini nasıl bir dindir?

cami

İslâm nedir, İslam dini nasıl bir dindir?

İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi, dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister. Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi buyurur.

Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. (3 / Âl-i İmrân Suresi, 19. ayet)

Allah’ın bütün peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinin ortak adı “İslâm”dır. İslâm, inananları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştıracak dindir. Bu dine inanan kimselere “Müslüman” denir. Bizleri Müslüman olarak yarattığı ve Müslüman olarak yaşattığı için Rabbimize hamd olsun.

Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. (5 / Mâide Suresi, 3. ayet)

Müslüman olmak, Kur’an’da bildirilenlere bir bütün olarak inanmayı ve buna göre yaşamaya çalışmayı gerektirir.İslâm, hem insanın Allah’la ilişkisini, hem kendi iç dünyasını hem de diğer insanlar ve varlıklarla ilişkilerini düzenler. Adalet, sevgi, saygı, merhamet, mutluluk, barış, huzur ve güvenlik gibi değerlerin kazanılmasını ve uygulanmasını hedefler.

Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (3 / Âl-i İmrân Suresi, 85. ayet)

İnsanlar İslâm’ın bildirdiği inanç, ibadet ve ahlâk kuralları sayesinde mutlu ve huzurlu olurlar. Geleceğe ve ahirete, güvenle ve umutla bakarlar. Bizleri bu nimetlere kavuşturduğu için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.

Bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği temel ilkeler şunlardır:

Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak

O’ndan başkasına kulluk etmemek

Allah’ın peygamberlerine ve onlarla gönderdiği kutsal kitaplara inanmak

Ölümden sonra dirilişe ve ahiret hayatına iman etmek

Temel ahlâkî erdemlere göre yaşamak

İslâm dininin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

İlâhî bir dindir.

İnsan yaratılışına uygundur.

Aklın rahatlıkla anlayabileceği ve vicdanın kabulleneceği bir dindir.

İnsanlara kolaylıklar sunar ve kolayca uygulanır.

Anlaşılır, yalın ve sade ilkelere sahiptir.

İman, ibadet ve ahlâk esasları, insanı gerek bireysel hayatında gerekse toplumsal hayatında huzur, mutluluk ve barışa eriştirir.

İbadetler insanı eğitmeye ve onun ahlâkî yönden gelişmesini sağlamaya yöneliktir.

Allah’la kul arasında aracı şahıs ve kurumlara yer vermez.

Dünya ve ahiret, birey ve toplum, ruh ve beden, akıl ve kalp arasında sıkı bir bağ kurup bunları bütünleştirir.

İlke ve kuralları birbirleriyle çelişkisiz bir bütünlük içindedir.

En son ve en mükemmel dindir.

İslam Dini Hangi Temeller Üzerine Kurulmuştur?

İslâm Beş Esas Üzerine Kurulmuştur.

Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in (as) O’nun kulu ve resûlü olduğunu kabul etmek,
Namaz kılmak,
Zekât vermek,
Hacca gitmek,
Ramazan orucunu tutmak.

Peygamber Efendimiz (as) bir hadisinde İslâm’ı beş temel üzerine kurulmuş bir binaya benzetmiştir. Hadiste sayılan beş öge, binanın taşıyıcısı, temelidir. Bina ise sadece temelden ibaret değildir. Binanın iskeleti, duvarları, çatısı ve daha birçok bölümü bulunur. “İslâm” da beş temel üzerinde yükselen; inanç esasları, ibadetleri, görev ve haklara ilişkin öğütleri,
ahlâk esaslarıyla kusursuz bir binaya benzer.

Kelime-i Şehadet
“Ben kabul ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur. Yine kabul ederim ki Muhammed (as) Allah’ın kulu ve resûlüdür.” ifadesi bir kimsenin Müslümanlığa ilk adımıdır. Bu sözleri diliyle söyleyip gönülden onaylayan kişiye Müslüman denir.

Namaz Kılmak
İslâm dininin imandan sonra en çok önem verdiği ibadet namazdır. Peygamberimiz (as) “Namaz dinin direğidir.” buyurur. Peygamberimiz (as), kıyamet günü insana ilk sorulacak amelin namaz olduğunu bildirir.

Namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. 29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

Oruç Tutmak
Oruç, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için imsak vaktinden iftar vaktine kadar bilinçli olarak hiçbir şey yiyip içmemek şeklinde yerine getirilen bir ibadettir. Oruç tutan kimse ayrıca gün boyu güzel işler yapmaya, kalp kırıcı ve kötü sözlerden uzak durmaya çalışır.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. 2 / Bakara Suresi, 183. ayet

Hacca Gitmek
Hac, Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında usulüne uygun olarak ziyaret etmektir. Namaz, kurban ve tavaf gibi birçok ibadet ile onların hikmet ve faydalarını da içeren bir özelliğe sahiptir.

Kim çirkin söz söylemeden ve günah işlemeden hac ibadetini yerine getirirse annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. Hadis-i Şerif

Zekât Vermek
Zekât, dinimizce zengin sayılan kimselerin, mallarının belli bir oranını, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen hak sahiplerine Allah rızası için vermeleridir. Zekât pek çok fayda ve hikmetinin yanı sıra sosyal dayanışma ve barışı da sağlayan bir ibadettir.

(Allah,) bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti. 19 / Meryem Suresi, 31. ayet

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir