Işık Kaynakları Nelerdir?

Işık Kaynakları

Işık Kaynakları Nelerdir?

Bazı cisimler çevrelerine ışık yayarlar.
Farklı ışık kaynakları vardır.
Işık kaynakları, doğal-yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırılır.
Bazı cisimler, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünürler.
Işık bir enerji türüdür.

ışık fener gece yatak

Elektrik kesintisi sebebiyle Ahmet Beylerin evi karanlıkta kalmıştır. Ahmet Bey, oğlu Furkan’ın yatarken çevresini görebilmesi için ona yardımcı olmaktadır.

Gündüzken varlıkların güneşin yaydığı ışık sayesinde görüldüğünü biliyoruz. Güneş battıktan bir süre sonra hava kararır ve her yer karanlık olur. Karanlık ortamları aydınlatmak için ışık kaynakları kullanılır. Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara ışık kaynağı denir.

Varlıkları görebilmemiz için bir ışık kaynağından çıkan ışıkların varlıklara çarparak gözümüze gelmesi gerekir. Görme organımız olan göz, ışığı algılayarak görmemizi sağlar. Eski çağlarda yaşayan insanlar ışığın gözlerden çıktığına inanırlardı. Ancak gözümüz bir ışık kaynağı değildir. Her ışık bir kaynaktan gelir. Işık yayarak çevresini aydınlatan her şey ışık kaynağıdır. Dünya’nın en büyük ışık kaynağı Güneş’tir. Yıldızlar, şimşek, ampul, mum ve ateş böceği ışık kaynaklarına örnek olarak verilebilir.

Bir yıldız olan Güneş, Dünya’mızın hemen hemen tüm ışık enerjisi ihtiyacını karşılar. Güneş gibi insanlar tarafından üretilmemiş, kendiliğinden ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynakları adı verilir. Doğal ışık kaynakları, yapılarına bağlı olarak sürekli ışık yayabilir. Yıldızlar, yağmurlu havalarda çakan şimşek de doğal ışık kaynaklarıdır. İnsanlar karanlıkta etraflarını görebilmek için çeşitli aydınlatma araçları kullanırlar. İnsanların bu amaçla ürettikleri ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları adı verilir. Ampul, mum, gaz lambası, meşale ve kandil yapay ışık kaynaklarındandır.

Ateş böceği, yıldızlar, Güneş, şimşek doğal ışık kaynaklarıdır.

Işık kaynağı ne demektir?

Bir cismin görülebilmesi için ortamda ışığın olması gerektiğini öğrenmiştiniz. Işık, cisimlerin görülmesini sağlar. Her ışığın üretildiği bir kaynak vardır. Işık üreten varlıklara ışık kaynağı adı verilir. Yıldızlar, el feneri, arabanın farları, evdeki ampuller Güneş ve şimşek birer ışık kaynağıdır.

Doğal ışık kaynakları nelerdir?

Kendi kendine ışık yayabilen varlıklara doğal ışık kaynakları adı verilir. Güneş, ateş böceği, yıldızlar ve şimşek doğal ışık kaynaklarına örnektir. Doğal ışık kaynaklarının ışık yayabilmek için başka bir kaynağa ihtiyaçları yoktur.

İnsanlar tarafından üretilmeyen ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarıdır. İnsanlar tarafından üretilenler ise yapay ışık kaynaklarıdır. Gruplandırma buna göre yapılmalıdır.

Ay bir ışık kaynağı değildir, Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır. Bu durumda Ay geceleri güneşten aldığı ışığı yansıtarak daha açık, net ve parlak görünür.

Doğadaki bazı canlılar doğal ışık kaynağıdır. Yaz gecelerinde ateş böcekleri yapılarında gerçekleşen bazı olaylar sayesinde etraflarına ışık saçar. Böylece düşmanlarının kendilerine zarar vermesine engel olurlar. Doğada bazı mantar türleri ve denizin derinliklerinde yaşayan kimi balıklar ışık yaydıkları için doğal ışık kaynaklarıdır.

Havanın açık ve bulutsuz olduğu bir gecede ormanda yaptığımız yürüyüş sırasında etrafımızı görmemizi sağlayan nedir? Hava açık ve bulutsuz olmasaydı bu yürüyüşü kolayca yapabilir miydik? Gündüz, varlıkları Güneş’in yaydığı ışık sayesinde görürüz. Güneş battıktan bir süre sonra görebilmek için ışık kaynaklarını kullanırız.

Yıldızlar geceleri etrafa ışık saçar. Gündüz güneş ışıkları daha güçlü olduğu için diğer yıldızları göremeyiz.

Yapay ışık kaynakları nelerdir?

Elektrikler kesildiğinde ampul ve floresan lambalar ışık yayamaz. Pil olmadığında el feneri etrafı aydınlatamaz. Ampul, floresan lamba ve el feneri gibi bazı cisimler çevrelerine ışık yaymak için başka kaynaklardan yararlanır. Bu tür varlıklara yapay ışık kaynakları adı verilir. Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından icat edilmiştir ve kendi kendilerine ışık yayamazlar.

Trafik lambaları , floresan, lamba, masa lambası, ampul, gaz lambası, mum, el feneri meşale, kandil yapay ışık kaynaklarıdır.

Ay, ışık kaynağı mıdır?

Alüminyum folyo, Ay, ayna, ışık kaynağı olmadığı hâlde ışık yayıyormuş gibi görünürler.

Her ışık kaynağının parlaklığı aynı değildir. Kullanım alanlarına göre parlaklıkları farklı yapay ışık kaynakları geliştirilmiştir.

Çevremizdeki bazı varlıklar, ışık kaynağı olmadığı hâlde, başka ışık kaynaklarının etkisiyle ışık yayıyormuş gibi görünürler. Alüminyum folyo, trafik levhaları, reflektör gibi üzerlerine ışık düştüğünde, ışık yayıyormuş gibi görünen cisimlere aydınlatılmış cisim denir. Bu cisimlerin yapımında özel maddeler kullanıldığı için ışık yayıyormuş gibi görünürler.

Gezegenler de Ay gibi kendi ışıklarını üretemezler, Güneş’ten aldıkları ışıkla parlak görünürler. Ancak yıldızlar, Güneş gibi kendi ışıklarını üretirler. Güneş battıktan sonra Ay’ı neden daha iyi görebiliyoruz? Çevremizdeki bazı varlıklar, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının etkisiyle ışık yayıyormuş gibi görünürler. Örneğin, Ay ışık yayıyormuş gibi görünse de bir ışık kaynağı değildir. Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır ve parlak görünür. Ay, bazı geceler Dünya’mızın aydınlatılmasını sağlar. Fakat buna rağmen Ay, bir ışık kaynağı değildir. Ay, Güneş’ten aldığı ışıkla aydınlanır. Bu sayede, Dünya’dan bakıldığında Ay parlak görülür.

Alüminyum folyo, ayna, kaşık, reflektör ve trafik levhaları gibi cisimler de ışık kaynağı değillerdir. Bu cisimleri görebilmemiz için üzerlerine ışık düşmesi gerekir. Üzerlerine ışık düştüğünde parlak görünen bu cisimlere aydınlatılmış cisimler denir. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığımızda birçok gök cismi görürüz. Yıldızlar kendileri ışık ürettikleri için parlak görünürler. Gezegenler ise bir ışık kaynağı olmayıp güneş ışığı sayesinde parlak görünürler. Gök cisimlerinden ışıkları titreşerek görünenler yıldız, titreşmeden sürekli parlak görünenler ise gezegen veya uydulardır.

Karanlıkta fark edilebilmek için giysilerimizin açık renkli veya parlak olmasına dikkat etmeliyiz. Özellikle geceleri görev yapan trafik polisleri, temizlik işleri yapan görevliler sürücüler tarafından kolay fark edilebilecek şekilde giyinmektedir.

Işık Enerji midir?

Suyla doldurduğumuz iki bardaktan birini gölgeye, diğerini güneş ışığını doğrudan alan bir yere bıraktığımızı düşünelim. Bir süre sonra bardaklardaki sulardan hangisi daha sıcak olur? Güneş ışığının zamanla giysilerinizi soldurduğunu gözlemlediniz mi? Cisimler üzerinde bu değişimlere yol açan etki ışık enerjisidir. Işığın sahip olduğu enerji, maddelerin değişimine yol açabilir. ilaç şişelerinin üzerinde “Işıktan Koruyunuz!” uyarısını gördünüz mü? Bu uyarının nedeni ışığın maddeler üzerindeki etkileridir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir