İnsanların doğada yaptıkları değişimler nelerdir?

Baraj

İnsanların doğada yaptıkları değişimler nelerdir?

insanların doğal çevrede yaptıkları değişimler nelerdir?

Doğal çevremizi nasıl değiştiriyoruz?

İnsanlar, ihtiyaçları veya hayatlarını kolaylaştırmak için doğal çevreyi değiştirirler. Şimdi bu değişimlere örnekler verelim. İstanbul Boğazı’nda bulunan asma köprülerden biri de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’dür. Bu köprü, boğazın iki yakasını birbirine bağlar.

Ulaşımı kolaylaştırmak için yollar, köprüler, alt ve üst geçitler yapılır.

Havaalanları, tren rayları da doğal çevreyi değiştirir.

İnsanlar barınma ihtiyaçları için evler, apartmanlar inşa etmektedirler. Sağlık hizmetleri için hastaneler, eğitim için de okullar yaparak çevre değiştirilir.

Elektrik ve su ihtiyacımızı karşılamak için akarsular üzerine barajlar yapılır. Barajlardan hem içme hem de sulama suyu ihtiyacımızı sağlarız. Barajlar yapılırken doğal çevrede değişiklik olur.

Yapılan parklar, bahçeler ve spor alanları da doğal çevrenin değişimine neden olur.

Çöplerimizi çöp kutularına atarız. Belediyeye ait çöp kamyonları, çöpleri toplama alanlarına götürür. Çöp toplama alanları da doğal çevreyi değiştirir.

Daha iyi koşullarda yaşamak ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal çevreyi değiştiririz. Doğal çevreyi değiştirirken dikkatli davranmamız gerekir. Değişimler yapılırken ormanlarımıza, su kaynaklarımıza, denizlerimize ve tarım alanlarımıza zarar vermemeliyiz.

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreyi bazen plansız şekilde değiştirirler.

Nüfusun çoğalması nedeniyle tüketim de artmaktadır. Bu artan tüketimi karşılayabilmek için daha fazla üretim yapılmaktadır. Fazla üretim nedeniyle tarım alanlarında kullanılan gübre toprağı kirletmektedir.

İnsanların ihtiyaçlarının karşılanması için daha çok ağaç kesilmekte ve ormanlar tahrip edilmektedir.

Nüfusun artması ve kentleşme ile doğal kaynaklara zarar vermekteyiz. Özellikle kanalizasyonun su kaynaklarını kirletmesi çevre kirliliğine de sebep olmaktadır.

Nüfusun çoğalmasıyla birlikte oluşan atık miktarı da artmaktadır. Oluşan bu atıklar çevremizi kirletmektedir.

İnsanlar kullandıkları teknolojik ürünleri de çokça tüketmektedir. Oluşan teknolojik atıklar geri dönüşümle değerlendirilmediği zaman büyük problemlere sebep olmaktadır.

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için denizlerden de yararlanırlar. Ancak fazla ve bilinçsiz avlanma deniz yaşantısını da olumsuz etkilemektedir.

İnsanlar doğal çevreyi kirletmektedir. Bu nedenle doğal çevrede yaşayan hayvanların yaşam alanları zarar görmektedir. Yaşadığı doğal ortamın zarar görmesi, yiyecek bulamama, kirlilik gibi sebeplerle birçok hayvanın nesli tehlike altındadır.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine gelen kelaynaklar göçmen kuşlardandır. Birecik’te tarım arazilerinin azalması ve bu bölgede yoğun tarım ilacı kullanılması kelaynakların neslini tehlikeye sokmaktadır. Bundan dolayı bu kuşlar koruma altındadır.

Pandalar nesli tükenmekte olan bir hayvan türüdür. Pandaların doğal yaşam alanları yok edildiği için nesilleri tehlike altındadır.

Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının da nesli tehlike altındadır. Kutuplardaki iklim değişikliği buzların erimesine sebep olmaktadır. Buzların erimesi de kutup ayılarının yaşam ortamının zarar görmesi anlamına gelmektedir.

Meksika yunusu da nesli tehlike altında olan hayvanlar arasındadır. Bunun en büyük nedeni ise insanların bıraktığı balık ağlarına takılmalarıdır.

İnsanların doğal çevreye zarar vermeleri sonucunda birçok canlının nesli tehlike altındadır. Bu canlıları korumak bizim görevimizdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir