İnsanların Benzer ve Farklı Özellikleri Nelerdir?

İnsanların benzer ve farklı özellikleri nelerdir?

İnsanların Benzer ve Farklı Özellikleri Nelerdir?

Farklılık ve benzerlik nedir?

Arkadaşlarımızın benzer ve farklı özelliklerinin olması doğaldır.

Aynı konuda benzer şekilde düşünenler olduğu gibi farklı düşünenler de olabilir. Bu, onların doğal hakkıdır.

Başkalarını da oldukları gibi kabul etmeliyiz. İnsanların farklılıklarıyla alay etmemeliyiz. Onları bakışlarımızla bile rahatsız etmekten kaçınmalıyız.

Bazı arkadaşlarımız daha çabuk, bazıları daha geç öğrenebilir. Bu da doğaldır. Dersleri geç öğrenen arkadaşlarımızın da farklı yetenekleri olabileceğini unutmamalıyız.

Benzerlik ve farklılıkların doğal olarak kabul edilmesi gerekir.

Benzerlik ve farklılıklarımız yaşamımıza zenginlik katar.

Bizden farklı özelliklere sahip kişiler olabilir.

Bizler dünyada barış içinde yaşamalıyız.

Bizlerden farklı özelliklere sahip arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul etmeliyiz. Bireysel farklılıklara saygılı olmalıyız.

Boyumuz, ağırlığımız, saç rengimiz, göz rengimiz, sevdiğimiz ders, sevdiğimiz kitap, sevdiğimiz oyun, sevdiğimiz yemek, vs. aynı olmayabilir. Arkadaşlarımızın fiziksel ve kişisel özelliklerine saygı duymalıyız.

Duyguları, düşünceleri, hoşlandığı şeyleri ve yetenekleriyle her insan farklıdır. Fiziksel özellikleri çok benzese de ikizlerin bile ilgi alanları, kişilik özellikleri birbirine benzemeyebilir.

En yakın arkadaşlarımızın benzer ve farklı yanlarının olduğunu bilmeliyiz. Benzer ve farklı yanlarımız arkadaşlığımızı güçlendirir.

Farklı yönlerimiz olmasına rağmen iyi birer arkadaş olabiliriz.

Farklılıklara saygı duymalı ve herkesin önce insan olduğunu düşünerek anlayış ve hoşgörü içinde yaşamalıyız.

Farklılıklara saygı duymalıyız ve yaşantılarımızda sevgi, barış ve hoşgörü içinde olmalıyız.

Farklılıklarımız birbirimizi sevmemize engel değildir. Tüm farklılıklarına rağmen insanları insan oldukları için sevmeliyiz.

Farklılıklarımızı hoşgörü ile karşılamalıyız.

Fiziksel farklılıklar insanların birbirini sevmesine engel değildir.

Görünüşümüz, yeteneklerimiz, hoşlandıklarımız, öğrenme şeklimiz, duygularımız ve düşüncelerimiz arkadaşlarımızdan farklıdır. Bunlar, bizim bireysel farklılıklarımızdır.

Hepimiz bireysel farklılıklarımızı bilmeli ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Böylece daha mutlu oluruz.

Hepimizin farklı özellikleri, yetenekleri vardır ve hepimizin ilgi alanları farklıdır. Aynı sınıftaki, aynı parktaki hatta aynı ailedeki çocukların kimi resimle, kimi müzikle, kimi sporla ilgilenebilir. Bazen de benzer yetenekleri olan kişilerin ilgi alanları da aynı olabilir.

Hepiniz farklı özelliklere sahipsiniz. Aranızda gözlüklü, kısa boylu, kilolu ya da zayıf olanlarınız olabilir. Fiziksel özelliklerinizdeki bu farklılıklar arkadaşlıklarınızı etkilemez.

Her insanın farklı yetenek ve becerilere sahip olduğunu bilmeliyiz.

Her öğrencinin kendine özgü yetenek ve ilgileri vardır.

Herhangi bir cihaz kullanmak zorunda olan arkadaşlarımıza yardımcı olmalıyız. Kullandıkları cihazların zarar görmemesine dikkat etmeliyiz.

Herkesin farklı yetenek ve ilgileri olabilir.

Hiçbir insan diğerine tam olarak benzemez. Çok benzediklerini düşündüğümüz ikizlerin bile mutlaka farklı özellikleri vardır.

Hoşlandıklarımız, yeteneklerimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz üzerinde etkili olur. Aynı etkinliklerden hoşlandığımız, benzer yeteneklere sahip olduğumuz arkadaşlarımızla daha yakın ilişkiler kurarız.

İnsanlar arasındaki farklılıklar dil, din, ırk, cinsiyet, bölge, ülke, ilgi, yetenek, zevkler, vb. çok çeşitlidir.

İnsanlar birbirine benzemek zorunda değildir. Dünyada hiçbir insan birbirinin aynısı değildir. İnsanlar benzer ve farklı özelliklere sahiptir. İnsanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar doğaldır.

İnsanlar birbirine benzemezler. Kimi siyah kimi beyaz kimisi de sarı renkli olurlar. Bazıları şişman, bazıları zayıf, bazıları uzun, bazıları kısa olurlar. Farklılıklar saymakla bitmez.

İnsanları fiziksel özellikleriyle değil, sahip oldukları güzel alışkanlıklarıyla değerlendiririz. Örneğin güler yüzlü ve  yardımsever insanlar, çevreleri tarafından sevilir. Çalışkan ve doğru sözlü olmak da çok önemlidir.

İnsanların bireysel farklılıklarına saygılı olmalıyız.

İnsanların fiziksel özellikleri, becerileri, yetenekleri, duyguları, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri birbirinden farklı farklıdır. Bu farklılıklar doğal olarak kabul edilmelidir.

İnsanların ilgi alanları aynı değildir. Herkes farklı beceri ve yeteneklere sahiptir.

İnsanların tek ve kendine özgü olduğunu bilmeliyiz.

İnsanların yaşantıları, ilgileri, yetenekleri, güçleri, becerileri farklıdır. Benzer yanlarımız olsa da her birimiz
farklıyız. Bunları doğal karşılamalıyız. Birbirimizin fiziksel ve kişisel özelliklerine saygı duymalıyız.

Kişiler arasındaki farklılıkları tanımalıyız.

Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin değişik olabileceğini bilmeliyiz.

Sağlık sorunları nedeniyle farklı cihazlar kullanan arkadaşlarımız olabilir. Gerektiğinde bu arkadaşlarımıza yardımcı olmamız, kullandıkları cihazlara zarar verebilecek davranışlardan kaçınmamız gerekir.

Sınıfımızda anlatılan bir fıkraya herkes gülmeyebilir.

Sınıfımızdaki ikiz kardeşler fiziksel olarak birbirine çok benziyorlar ama yine de farklılar.

Sınıfımızdaki öğrencilerin hepsinin boyu aynı uzunlukta olmayabilir.

Yaşamımızda sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olması için bizden farklı davranan ve düşünenlere karşı saygı duymalıyız.

Tüm insanlar birbirlerine benzeseydi bu durum nelere sebep olurdu?

Farklılıklara niçin saygı göstermeliyiz?

Dünyadaki bütün çocuklar birbirinin aynısı olsaydı yaşamları renkli ve zevkli olmazdı. İnsanların ilgi ve yetenekleri farklı olmasaydı belki de meslekler ortaya çıkmazdı, birçok ihtiyacımızı karşılayamazdık.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir