İngilizce ifade ve yönerge cümleleri

İngilizce kelimeler

İngilizce ifade ve yönerge cümleleri

English expressions and instruction sentences

İngilizce ifade ve yönerge cümlelerinin Türkçe’si

At the playground: Oyun parkında

Body parts: Vücut kısımları

Check up: Kontrol etmek

In the classroom: Sınıfta

Pop quiz: Sürpriz sınav

Telling people what we know: İnsanlara ne bildiğimizi söylemek.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.