İman Nedir?

İman nedir?

İman Nedir?

İman; bir kimsenin şüphe duymaksızın bir kabul etmesi, doğrulaması, güven duyarak onaylaması anlamına gelir.

İslam’a göre iman; Peygamberimizin (as) Allah’tan aldığı haberleri, emir ve hükümleri kabul edip bunların doğru olduğuna gönülden inanmak anlamına gelmektedir. İman en özlü biçimiyle “kelime-i tevhid” ve “kelime-i şehadet”te ifade edilir.

Yaratılan bütün varlıklar içerisinde insan, bazı özellikleriyle diğer varlıklardan ayrılır. Bu özelliklerin başında da insanın inanan ve bağlanan bir varlık olması gelmektedir. Tarih boyunca bütün insanlarda bu özellik hep var olagelmiştir. İnsanlar birbirlerinden farklı inanç biçimlerine sahip olsalar ve bazen yanlış uygulamalar yapsalar da inanmak insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

İnanmak ve bağlanmak insanın yaratılışında vardır. İnsanı mutlu ve huzurlu yapan, güven içerisinde hayatını devam ettirmesine yardımcı olan şey inancıdır. İnsan, din ve iman sayesinde gerçek bir huzura ve mutluluğa kavuşabilir. İnsanlar iman sayesinde hayatlarını anlamsızlıktan, belirsizlikten, geleceğe dair endişelerden kurtarıp anlamlı ve yaşanılır hâle getirebilirler. Huzur, güven ve mutluluğa, ancak imanın aydınlığıyla ulaşılabilir.

İman nedir?

You may also like...

2 Responses

  1. Hayat dedi ki:

    Çok güzel bir cevap 😊

  2. Hayat dedi ki:

    Teşekürederim çok iyi 😊😇🤗

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir