İletişim nedir? İletişim araçları nelerdir?

İletişim araçları

İletişim nedir? İletişim araçları nelerdir?

Duygu, düşünce, bilgi ve becerilerin her türlü araç gereçle başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim her şeyden önce bilgi alışverişidir. İletişim, bizim başkalarını anlamamıza, başkalarının da bizi anlamasına yarar.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Kitle, çok sayıda insan ya da topluluk demektir. Çok sayıda insana ulaşmamızı ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denir. Bunlar gazete, dergi, kitap, radyo,  televizyon gibi araçlardır. Yurdumuzda ve dünyada olan olayları merak ederiz. Güncel olayları kitle iletişim araçları sayesinde öğrenir ve takip ederiz. Gazete, dergi ve kitaplar yazılı iletişim araçlarıdır. Gazete; haber, bilgi, reklam içeren günlük haberlerin yer aldığı iletişim aracıdır. Her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayınlardır. Radyoyu sadece dinleriz. Radyo işitsel yayın aracıdır. Televizyondan olayları hem görür hem de işitiriz. Bu nedenle televizyon hem görsel hem de işitsel yayın aracıdır.Bu kurumlarda çalışan görevliler iletişimi sağlarlar. Muhabir, kameraman, sunucu iletişimi sağlayan görevlilerdir. Görsel ya da yazılı basın için haber toplayan ya da yazan kişilere muhabir denir. Muhabirler, olayları araştırır. Televizyonda izlediğimiz görüntüleri çeken kişiye kameramandenir. Gelen bilgileri radyo ve televizyon aracılığıyla topluma duyuran görevliye ise sunucu denir. Kitle iletişim araçları haber verme, eğitme, eğlendirme amacı taşır ve dış dünyayı görmemizi sağlar. Kültürün nesilden nesile aktarılmasına yardımcı olur.

Televizyon izlerken nelere dikkat etmeliyiz?

  1. Televizyonun sesi, duyabileceğimiz kadar açılmalıdır. Başkaları rahatsız edilmemelidir.
  2. Televizyon yakından izlenmemelidir. Çünkü sağlığımız bozulabilir.
  3. Saatlerce televizyon karşısında zaman geçirilmemelidir, çünkü uykusuz kalmamıza neden olur.
  4. Sürekli televizyon izlemek, okul başarısını olumsuz yönde etkiler.
  5. Sürekli televizyon izleyerek zamanımızı boşa harcamamalıyız.

Televizyondan eğitim içerikli filmler ve belgeseller izlememiz gerekir.

Kişisel iletişim araçları nelerdir?

Kişisel iletişim araçlarıyla uzakta bulunan yakınlarımızla iletişim kurarız. Mektup, telefon, faks (belge geçer), internet, telgraf,  e-posta kişisel iletişim araçlarıdır. Bireysel iletişim araçları olarak kullanılırlar. Biriyle doğrudan kurduğumuz iletişim için bu araçları kullanırız.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Televizyon, gazete, dergi, radyo ve İnternet ise kitle iletişim araçlarıdır. Yani bu araçlar sayesinde çok sayıda kişi, dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Konuşurken konuşma kurallarına uyunuz. Aynı şekilde arkadaşlarınızı dinlerken de dinleme kurallarına uymayı unutmayınız.

İletişim araçları akrostiş şiirini okudunuz mu?

İletişim araçları akrostiş şiirini okumak için buraya tıklayın.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.