İbadet Nedir ve Niçin İbadet Edilir?

İbadet nedir?

İbadet Nedir ve Niçin İbadet Edilir?

İbadet, en geniş anlamda varlıkların, Allah’a boyun eğmeleri, O’na içten sevgi ve saygı göstererek kulluk yapmaları demektir. Özel anlamda ise ibadet, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve O’na yakın olmak için Allah tarafından emredilen ve Hz. Peygamber (as) tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç ve hac gibi amellere denir. Bununla birlikte Allah’ın rızasını kazandıracak her hareket, davranış, duygu ve düşünce de ibadettir.

İbadet sözlükte tapma, itaat etme, boyun eğme, kulluk vb. anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise ibadet; Allah’a olan sevgimizi, inancımızı ve bağlılığımızı belirtmek, onun buyruklarını yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır.

Niçin İbadet Ederiz?

Yüce Allah biz insanları en güzel şekilde yaratmış, yaşamamız için gerekli ortamı hazırlamış, pek çok nimeti hizmetimize sunmuştur. Anne – babamız, sağlığımız, soluduğumuz hava, ısı ve ışık kaynağımız Güneş, faydalandığımız bitkiler ve hayvanlar bunlardan sadece bir kaçıdır. Allah, verdiği bu nimetler karşısında bizden sadece kendisine kulluk etmemizi istemektedir. “İşte sizin Rabb’iniz Allah! Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise ona kulluk edin…” (En’âm suresi, 102. ayet.) Biz, öncelikle Allah’ın kulluk emrini yerine getirmek, daha sonra bizim için yarattığı nimetlere, teşekkür etmek için ibadet ederiz.

Bizler, ibadet ederek Allah’ın sevgisine ve rızasına kavuşacağımıza inanırız. Sıkıntılı ve zor zamanlarımızda Allah’a sığınır, ona yönelir ve ibadet ederiz. İbadetin sadece Allah’a yapılacağını biliriz. “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha suresi, 5. ayet.) ayetinde de böyle yapmamız gerektiği belirtilir.

Bir Müslüman, yalnız iman etmekle değil inandığı ilkeleri uygulamak ve yaşamakla da yükümlüdür. Allah’a inandığını söyleyen kişinin gönülden ve isteyerek Rabbine yönelmesi, kulluk etmesi, boyun eğmesi ve itaat etmesi gerekir. Çünkü Allah’a ibadet etmek, O’na duyulan sevginin ve şükranın bir sonucudur. Her türlü nimeti veren, yarattıklarının her şeyinden haberdar olan, her şeyin tek ve gerçek sahibi olan Rabbimiz, elbette saygı ve sevginin en yücesine layıktır.

Hayatın her anı ve alanı, Allah’a saygı ve sevgi göstermek, O’nun rızasını kazanmak için fırsat ve imkânlar
içerir. ibadet, insanın, Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirmesiyle birlikte, içinde yaşadığı toplumla, bizzat kendisiyle, hatta dünyadaki bütün canlı ve cansız varlıklarla kurduğu ilişkileri de içine alır. Evde, okulda, sokakta,
alışverişte, oyunda ve daha pek çok durumda Allah’ın rızasına uygun davranmak mümkündır. islâm’ın

ilkeler doğrultusunda insanın ortaya koyduğu her davranış, sahip olduğu her duygu ve düşünce ibadettir. iman
ile davranışlar arasındaki ilişki karşılıklıdır. ibadet, imanın davranışlarda görünen hâlidir.

Dinimizde bir insanın ibadetlerden sorumlu tutulması için bazı şartları taşıması gerekir. İbadetlerde gerekli olan en temel üç şart, akıl sağlığı yerinde olmak, çocukluktan çıkıp ergenlik çağına girmiş olmak ve Müslüman olmaktır. Bu üç temel şarta sahip olanlar, Allah’ın emir ve yasakları karşısında sorumluluk taşırlar ve mükellef olarak adlandırılırlar.

Dinen mükellef olan kişiler ibadetlerini yerine getirirken samimi olmaya ve gösteriş yapmamaya dikkat etmek zorundadırlar. İsteyerek yapılmayan, gösteriş için veya bir menfaat elde etmek amacıyla yapılan ibadetlerin Allah katında bir değeri yoktur.

“Şüphesiz ki Rabb’iniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da…işleri yerli yerince düzene koyan Allah’tır… O hâlde ona kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?” (Yunus suresi, 3. ayet.)

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir