İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

İhtiyarlık

İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

ibadet kelimesinin eş anlamlısı: tapınç

ibadet etmek kelimesinin eş anlamlısı: tapınmak

ibret kelimesinin eş anlamlısı: öğrenek

icap (ettirmek) kelimesinin eş anlamlısı: gerektirme

icap etmek kelimesinin eş anlamlısı: gerekmek

icat kelimesinin eş anlamlısı: buluş

icra etmek kelimesinin eş anlamlısı: uygulamak, yürütmek

iç kelimesinin eş anlamlısı: dahil

içten kelimesinin eş anlamlısı: samimi

içtimai kelimesinin eş anlamlısı: toplumsal

idadi kelimesinin eş anlamlısı: lise

idare kelimesinin eş anlamlısı: yönetim

idare heyeti kelimesinin eş anlamlısı: yönetim kurulu

idareci kelimesinin eş anlamlısı: yönetici

idari kelimesinin eş anlamlısı: yönetimsel

iddia kelimesinin eş anlamlısı: sav

iddia etmek kelimesinin eş anlamlısı: savlamak

ideal kelimesinin eş anlamlısı: ülkü, ülküsel

idealist kelimesinin eş anlamlısı: ülkücü

idrak kelimesinin eş anlamlısı: algı

idrak etmek kelimesinin eş anlamlısı: algılama, anlamak

ifade kelimesinin eş anlamlısı: anlatım, deyiş

iflas kelimesinin eş anlamlısı: batkı

ifraz kelimesinin eş anlamlısı: salgı

iftira kelimesinin eş anlamlısı: kara çalma, karacılık

ihmal etme kelimesinin eş anlamlısı: savsaklamak

ihmalkar kelimesinin eş anlamlısı: savsak

ihracat kelimesinin eş anlamlısı: dışsatım

ihsan kelimesinin eş anlamlısı: kayra

ihtar kelimesinin eş anlamlısı: uyarı, uyarma

ihtimal kelimesinin eş anlamlısı: olasılık

ihtimam kelimesinin eş anlamlısı: özen

ihtiras kelimesinin eş anlamlısı: tutku

ihtisas kelimesinin eş anlamlısı: uzmanlık

ihtişam kelimesinin eş anlamlısı: görkem

ihtiyaç kelimesinin eş anlamlısı: gereksinim

ihtiyar kelimesinin eş anlamlısı: yaşlı

ihtiyari kelimesinin eş anlamlısı: istemli

ihtiyat kelimesinin eş anlamlısı: sakıntı

ihtiyatkar kelimesinin eş anlamlısı: sakıngan

ihtizaz kelimesinin eş anlamlısı: titreşim

ikametgah kelimesinin eş anlamlısı: konut

ikaz kelimesinin eş anlamlısı: uyarı, uyarma

ikmal kelimesinin eş anlamlısı: bütünleme

iktibas kelimesinin eş anlamlısı: aktarma, alıntılama

iktidar kelimesinin eş anlamlısı: erk

iktifa etmek kelimesinin eş anlamlısı: yetinmek

iktisadi kelimesinin eş anlamlısı: tutumsal

iktisat kelimesinin eş anlamlısı: tutum

ilahi kelimesinin eş anlamlısı: tanrısal

ilahiyat kelimesinin eş anlamlısı: tanrı bilim

ilan kelimesinin eş anlamlısı: duyuru

ilave kelimesinin eş anlamlısı: ek

ilga etmek kelimesinin eş anlamlısı: varlığını kaldırmak

ilham kelimesinin eş anlamlısı: esin

ilham almak kelimesinin eş anlamlısı: esinlenmek

ilim kelimesinin eş anlamlısı: bilim

ilk kelimesinin eş anlamlısı: evvel, birinci

illegal kelimesinin eş anlamlısı: yasadışı

illüzyonist kelimesinin eş anlamlısı: gözbağcı

ilmi kelimesinin eş anlamlısı: bilimsel

iltica kelimesinin eş anlamlısı: sığınma

iltica etmek kelimesinin eş anlamlısı: sığınmak

iltihap kelimesinin eş anlamlısı: yangı, irin

ima kelimesinin eş anlamlısı: anıştırma

ima etmek kelimesinin eş anlamlısı: anıştırmak

imaj kelimesinin eş anlamlısı: görüntü, imgel

imal kelimesinin eş anlamlısı: yapım

imalatçı kelimesinin eş anlamlısı: yapımcı

imalathane kelimesinin eş anlamlısı: yapımevi

iman kelimesinin eş anlamlısı: inan, inanç

imkan kelimesinin eş anlamlısı: olabilirlik, olanak

imkansız kelimesinin eş anlamlısı: olanaksız

imla kelimesinin eş anlamlısı: yazım

imtihan kelimesinin eş anlamlısı: sınav

imtiyaz kelimesinin eş anlamlısı: ayrıcalık

inat kelimesinin eş anlamlısı: direnim

indeks kelimesinin eş anlamlısı: dizin

infaz kelimesinin eş anlamlısı: yürütüm

inhiraf kelimesinin eş anlamlısı: açılım

inhisar kelimesinin eş anlamlısı: tekel

inkar kelimesinin eş anlamlısı: yadsıma

inkar etmek kelimesinin eş anlamlısı: yadsımak

inkılap kelimesinin eş anlamlısı: devrim

inkişaf kelimesinin eş anlamlısı: açınma, gelişim, gelişme

insiyak kelimesinin eş anlamlısı: içgüdü

insiyaki kelimesinin eş anlamlısı: içgüdüsel

inşaat kelimesinin eş anlamlısı: yapı

intiba kelimesinin eş anlamlısı: duyuş, izlenim

intihap kelimesinin eş anlamlısı: seçim

intizam kelimesinin eş anlamlısı: düzen, düzenlilik

iptidai kelimesinin eş anlamlısı: ilkel

irade kelimesinin eş anlamlısı: istem, istenç

irtibat kelimesinin eş anlamlısı: bağlantı

irtica kelimesinin eş anlamlısı: gericilik

irticalen kelimesinin eş anlamlısı: doğaçtan, doğaçlama

isim kelimesinin eş anlamlısı: ad

ispat kelimesinin eş anlamlısı: kanıtlama

ispat etmek kelimesinin eş anlamlısı: kanıtlamak

istatistik kelimesinin eş anlamlısı: sayılama

istibdat kelimesinin eş anlamlısı: baskı, zorbalık

istida kelimesinin eş anlamlısı: dilekçe

istidat kelimesinin eş anlamlısı: anıklık

istifa kelimesinin eş anlamlısı: çekilme

istifade kelimesinin eş anlamlısı: ası, yarar

istifade etmek kelimesinin eş anlamlısı: yararlanmak

istihbarat kelimesinin eş anlamlısı: danışma, haber alma

istihlak kelimesinin eş anlamlısı: tüketim, yoğaltım

istihsal kelimesinin eş anlamlısı: üretim

istikamet kelimesinin eş anlamlısı: doğrultu, yön, yönelti

istiklal kelimesinin eş anlamlısı: bağımsızlık

istila kelimesinin eş anlamlısı: salgın

istimlak kelimesinin eş anlamlısı: kamulaştırma

istisna kelimesinin eş anlamlısı: ayrallık, kural dışı

istişare kelimesinin eş anlamlısı: danışma

isyan kelimesinin eş anlamlısı: başkaldırı

işaret kelimesinin eş anlamlısı: im, belgi, belirti

işaret etmek kelimesinin eş anlamlısı: imlemek, göstermek

ithalat kelimesinin eş anlamlısı: dışalım

itibar kelimesinin eş anlamlısı: saygınlık

itidal kelimesinin eş anlamlısı: ılımlılık, ölçülülük

itikat kelimesinin eş anlamlısı: inanç

itilaf kelimesinin eş anlamlısı: anlaşma

itimat kelimesinin eş anlamlısı: güven,

itina kelimesinin eş anlamlısı: özen

itinalı kelimesinin eş anlamlısı: özenli

itiyat kelimesinin eş anlamlısı: alışkı, alışkanlık

itiyat kelimesinin eş anlamlısı: alışkanlık

izah kelimesinin eş anlamlısı: açıklama, anlayış

izale (etme) kelimesinin eş anlamlısı: giderme, yoketme

izdiham kelimesinin eş anlamlısı: yığılaşma

izolasyon kelimesinin eş anlamlısı: yalıtım

izole etmek kelimesinin eş anlamlısı: yalıtmak

izzeti nefis kelimesinin eş anlamlısı: onur, özsevi

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir