Hz. Ebu Bekir’in halifeliği sırasında Medine’de büyük bir kıtlık …

paylaşmak

Hz. Ebu Bekir’in halifeliği sırasında Medine’de büyük bir kıtlık …

Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili hikayeler

Sizden Fazla Veren Var

Hz. Ebu Bekir’in halifeliği sırasında Medine’de büyük bir kıtlık baş göstermişti. Halk, ekmek yapmak için buğday bulamaz olmuştu. Hz. Osman da bu sırada Şam’a bir ticaret kafilesi göndermiş, oradan yüz deve yükü buğday satın alarak Medine’ye getirtmişti. Bu miktar, halkın buğday ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilecek kadardı.

Bazı tüccarlar derhâl Hz. Osman’a müracaat ettiler. Şam’dan getirttiği bu buğdayı satın almak istediler. Buğdayın bir ölçeğine dört dinar veriyorlardı. Hz. Osman, “Sizden fazla veren var.” dedi ve buğdayını hiç kimseye satmak istemedi. Tüccarlar bu durumda teklif ettikleri fiyatı arttırdılar. Yine Hz. Osman’dan, “Sizden fazla veren var.” yanıtını aldılar. Nihayet buğdaya verebilecekleri en yüksek fiyatı verdiler. Fakat Hz. Osman’ın ağzından, “Sizden fazla veren var.” sözünden başka laf çıkmıyordu. Bazıları onun bu tutumunu, fırsat düşkünlüğüne ve çok kazanma hırsına bağlıyordu. Halk mağdur iken onun böyle davranmasını kendisine hiç yakıştıramıyorlardı. Konuyu Hz. Ebu Bekir’e anlatmaya karar verdiler. Ondan Hz. Osman’la aralarını bulmasını istediler.

Halifenin huzuruna çıkarak durumu olduğu gibi anlattılar. Hz. Ebu Bekir anlatılanları sonuna kadar dinledi ve onlara, “Bu işte bir gariplik var.” dedi. “Bana öyle geliyor ki siz Hz. Osman’ın sözünü iyi anlayamadınız. O, halkın ihtiyacını fırsat bilip ondan kâr ve çıkar elde edecek kimse değildir. Böyle davranışının mutlaka bir hikmeti vardır. Haydi, beraber gidip konuyu bizzat kendisinden öğrenelim.” dedi. Hep birlikte Hz. Osman’ın yanına vardılar. Hz. Ebu Bekir tüccarların anlattıklarını Hz. Osman’a söyledi. Ona niçin malını verilen fiyata satmadığını sordu. Hz. Osman’ın bu soruya yanıtı şaşırtıcıydı. Hz. Osman sadece Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için buğdayı yoksullara dağıtacağını söyledi.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir