Hoşgörü

Hoşgörü nedir?

Hoşgörü

Hoşgörü nedir? Hoşgörü ne demektir? Hoşgörü kelimesinin anlamı nedir?

Affetme, kolaylaştırma, ayıp ve kusurları örtme başkalarının düşünce ve davranışlarına anlayış gösterme demektir.

Bizim duygu ve düşüncelerimiz kendimize göre ne kadar önemliyse, başkalarının duygu ve düşünceleri de kendilerine göre önemlidir. Bundan dolayı nasıl kendi duygu ve düşüncelerimize saygılı olunmasını düşünüyorsak, başkalarının duygu ve düşüncelerine de biz saygılı olmalıyız.

İnsanların, olaylar karşısında bir arada barış içinde ve huzurla yaşayabilmeleri için, birbirlerinin düşüncelerine saygılı olmaları ve birbirlerine saygı göstermeleri gerekir.

İnsanların farklı duygu ve düşüncelerine saygı ve anlayış göstermek hoşgörüdür. Hoşgörü olmazsa iletişim olmaz ve insanlar birbirlerini anlayamazlar, sürekli birbirleri ile çatışma ve kavga içinde olurlar. Bunun sonunda da kaos, terör ve savaş gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar.

Mevlana

Mevlana Celâleddin-i Rumi, hoşgörü denince ilk akla gelen önemli düşünürlerden ve büyük adamlardandır. Mevlâna için her yıl Konya’da Şeb-i Arûs törenleri düzenlenir.

Mevlâna’nın hoşgörü ile ilgili bazı özdeyişleri:
“Yaratılanı sevdik Yaradan’dan ötürü.”
“Hoşgörüde deniz gibi ol.”
“Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.”

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de taraf tutmadan katlanmaktır.

Hoşgörü, kendine aykırı gelse de her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiğince hoş görme durumu.

Hoşgörü, kendisininkilerle çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmama, onların geçerliliklerine karşı tepki göstermeme tutumu.

Tolerans kelimesi ile de eş anlamlıdır.

Bir tarafın, bazen farkında olmadan, kasıtlı olmayarak, bazen de kasıtla diğer tarafa (maddi/manevi) zarar verebilecek bir davranışta bulunması, diğer tarafın bunu görmezden gelme veya cevabından vazgeçme tahammülünü, erdemini gösterebilmesidir.

Bir nevi insanları anlamaya çalışmak hoşgörülü davranmaktır. Hoşgörü elbette etrafındaki insan ne yaparsa yapsın affetmek, onun her hareketine katlanmak demek değildir. Hoşgörü kişileri anlamaya çalışmaktır. Aslında hiç de zor değildir hoşgörülü olmak. Hoşgörü, insanlarla iletişim kurmayı kolaylaştıran bir olgudur.

Kişilerin yerine kendimizi koyup düşünmeliyiz. Bu sayede zamanla hoşgörülü bir birey olduğumuzu farkederiz.

Birlikte yaşamın gerekliliği olan hoşgörüyü kendimize hayat felsefesi edinmeliyiz. Hoşgörü ve affetme büyüklüktür.

Hoşgörü farklılıklara tahammül gösterebilme sanatıdır, Farklılıkların bir çoğu ise bize doğuş dan verilmiş bir hediyedir. Kimsenin doğuştan ırkını, dilini, dinini, milliyetini, derisinin rengini vb. seçme imkanı yoktur.

Hoşgörü kendi görüş ve düşüncemize ve çoğunluğun görüş ve düşünce biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla katlanma demektir.

Hoşgörü için sevgi ve saygı ön koşuldur.

Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur. Herkesi hoşgörülü olmaya çağırıyoruz.

Hoşgörü nedir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir