Her köşende oturdum, Yaşadım cennet günü.

Türkiye vatan memleket

Her köşende oturdum, Yaşadım cennet günü.

Vatan, millet ve bayrak konulu şiirler

GÜZEL YURDUM

Her köşende oturdum,
Yaşadım cennet günü.
Severim güzel yurdum,
Kasabanı köyünü…

Köylerin hep yaslanır.
Zümrüt gibi sırtlara.
Kavaklarından tanır,
Görenler sıra sıra..

Kasabalar, şehirler,
Biri birinden güzel.
Dağların, denizlerin,
Her yanın şirin senin..

Her köşende oturdum,
Yaşadım cennet günü.
Severim güzel yurdum,
Kasabanı köyünü..

Şiir: İ. Hakkı TALAS

Aşağıda verilen kelimeler hangi kelimeyi çağrıştırıyor?
vatan – yer – memleket ……………………….

Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayınız.
Şiirin adı nedir?
Şiirin şairi kimdir?
Şiirde kaç dize vardır?
Şiir kaç kıtadan oluşmaktadır?

Dize: Şiirdeki her bir satıra dize denir.
Kıta: Şiirdeki her bir dörtlüğe bir kıta denir.

Şair yurduna karşı hangi duyguları hissediyor?
Yurdumuzun hangi özelliklerini daha çok seviyorsunuz?

Türkiye harita

a. Yurdumuzun etrafında hangi denizler vardır?
b. Yurdumuzun etrafındaki denizleri mavi renge boyayınız.
c. Yurdumuz kaç ilden meydana gelmektedir? Söyleyiniz.
ç. Yurdumuzun başkenti neresidir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir