Hece ve Çeşitleri

Hece Bilgisi

Hece ve Çeşitleri

Hece Nedir ve Hece Çeşitleri Nelerdir?

Ağzın tek hareketiyle söylenebilen ve kelimeleri oluşturan en küçük söz birimine hece denir.

Hece: Konuşurken veya okurken ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

al” kelimesi ağzımızın bir hareketiyle söylenir. O halde bu sözcük bir hecelidir.

iki” kelimesi ağzımızın iki hareketiyle söylenir. O halde bu sözcük iki hecelidir.

elbise” kelimesi ağzımızın üç hareketiyle söylenir. O halde bu sözcük üç hecelidir.

Hecelerle ilgili özellikler nelerdir?

1- Hece en çok dört, en az bir harften oluşur.

Bir hece en az bir sesli harften oluşur.

uzak    u-zak

Bir hecede en fazla dört harf bulunur.

ders      d-e-r-s

2- Ünlü harf olmadan hece oluşmaz.

Her hecede bir tane sesli harf vardır.

duyu    du – yu

Bir kelimede ne kadar sesli harf varsa o kelimede o kadar hece vardır.

Bir kelimenin hece sayısını bulmak için o kelimedeki ünlü harfleri sayarız. Kelimedeki ünlü harf sayısı ile hece sayısı birbirine eşittir.

Birleşik kelimeler hecelerine nasıl ayrılır?

3- Bazı birleşik kelimeler hecelere ayrılırken; ikinci kelimenin ilk ünlüsü birinci kelimenin son ünsüzü ile beraber hecelenir.

hanımeli (ha mı me li), keloğlan (ke loğ lan), çamoluk (ça mo luk), ilkokul (il ko kul), çukurova (çu ku ro va)

Satır sonuna sığmayan heceler nasıl yazılmalıdır?

4- Kelime yazılırken satır sonuna sığmazsa mutlaka hecelenerek bölünmelidir.

telefon te – le – fon
tele-
fon

bardaklarımız bar – dak – la – rı – mız
bardak-
larımız

gergin ger – gin
ger-
gin

önemli ö – nem – li
önem-
li

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir