Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Sağlık yaşam bayan sera yeşillik

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

2. sınıf Hayat Bilgisi dersi ile ilgili konular

3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Hayat Bilgisi Dersi Birinci Sınıf Kazanımları

Hayat Bilgisi Dersi İkinci Sınıf Kazanımları

Hayat bilgisi dersi ile ilgili doğru ve faydalı bilgiler

Hayat bilgisi dersi ile ilgili etkinlikler

Hayat Bilgisi dersi ile ilgili sorular cevaplar

Hayat Bilgisi dersi ile ilgili kısa sorular ve cevapları

Hayat Bilgisi Dersi Üçüncü Sınıf Kazanımları

Hayat Bilgisi dersinde öğretilen kavramlar nelerdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Acil durumlarda aramamız gereken telefon numaraları nelerdir?

Acil durumlarla karşılaştığımızda neler yapmalıyız?

Aile albümü

Aile birliğini sağlayan ve aile bireylerinin birbirine olan güvenlerini pekiştiren kavramlar nelerdir?

Aile birliğini bozan ve aile bireylerinin birbirine olan güvenlerini yok eden kavramlar nelerdir?

Aile büyüklerinizin çocukluğu ile ilgili en çok neleri öğrenmek istersiniz?

Aile hayatının önemi nedir?

Aile içi demokrasi

Aile içinde benzerlik

Aile içinde nezaket sözcüklerini kullanmanın önemi nedir?

Aile üyeleri kimlerden oluşur?

Ailede sorumluluk almanın, iş bölümü yapmanın ve dayanışmanın önemi

Ailede uyulması gereken kurallar nelerdir?

Ailede kim, hangi görevi yapmaktadır?

Ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız nelerdir?

Ailenizdeki görev ve sorumluluklarınız nelerdir?

Akrabalarımızla bir araya geldiğimizde neler yaparız?

Akrabalık ilişkilerimizin güçlü olması bize neler kazandırır?

Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Andımız

Arkadaş seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Arkadaşlarımızda olmasını istediğimiz özellikler nelerdir?

Arkadaşlarımızın güvenini kazanmak için hangi özelliklere sahip olmalıyız?

Arkadaşlarımızın olumlu ve olumsuz davranışları bizi nasıl etkiler?

Arkadaşlarımızla iyi vakit geçirmemizin nedenleri nelerdir?

Arkadaşlarınızla olan benzer ve farklı yönleriniz nelerdir?

Arkadaşlarınızla oynadığınız oyunlar nelerdir?

Arkadaşlık ilişkilerinin önemi nedir?

Atatürk’ü tanıyalım

Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir?

Atık maddeleri değerlendirmek için neler yapabiliriz?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstermek

Bayrağımız ve Milli Marşımız

Bayrağımızın ve İstiklâl Marşı’mızın bizim için önemi nedir?

Bayrak töreni nedir?

Besinleri öğünlerde nasıl tüketmeliyiz?

Bilinçli Tüketicilik ve Tasarruf

Bitki ve hayvanların hayatımızdaki önemi nedir?

Bitkilerden ve hayvanlardan nasıl faydalanıyoruz?

Becerilerimiz ve yeteneklerimiz nelerdir?

Beslenme çantasını hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Bireysel farklılıklarımız nelerdir?

Bireysel özelliklerimiz ve yeteneklerimiz nelerdir?

Bitkileri ve hayvanları korumak için neler yapmalıyız?

Bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçları nelerdir?

Bitkilerin ve hayvanların yaşamınızdaki önemi nedir?

Bizi arkadaşlarımızdan ayıran özelliklerimiz nelerdir?

Bizi değerli kılan davranışlar nelerdir?

Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Can güvenliğimizi sağlamamız için hangi kurallara uymalıyız?

Canlılar barınma ihtiyacını nasıl karşılar?

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır?

Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde hangi değişiklikler olmuştur?

Cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan hak ve özgürlükler nelerdir?

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?

Çevre temizliğinin önemi nedir?

Çevremizde karşılaşabileceğimiz kazaları önlemek için neler yapmalıyız?

Çevremizdeki bitkileri ve hayvanları korumak için neler yapmalıyız?

Çevremizdeki bitkiler nelerdir ve nasıl büyüyüp gelişirler?

Çevremizdeki hayvanlar nelerdir, neyle beslenir ve nerelerde barınırlar?

Çevremizdeki kişilere yardım ettiğimizde neler hissederiz?

Çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

Çevrenizdeki doğal unsurlar nelerdir?

Çevrenizdeki üretim faaliyetleri nelerdir?

Çöplerin ayrıştırılmasının nedenleri nelerdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Demokratik Uygulamalar

Dengeli beslenmek için neler yemeliyiz?

Ders araç ve gereçleri nelerdir?

Ders araç gereçlerinizi unuttuğunuzda sınıfta hangi sorunlarla karşılaşırsınız?

Dinî bayramlar için çevrenizde yapılan hazırlıklar nelerdir?

Dinî bayramlarda, insanlar arasında hangi duygular güçlenir?

Dini bayramlarımız nelerdir?

Dini günler ve bayramlar nelerdir?

Doğa olayları nelerdir?

Doğada maddeler hangi hallerde bulunur?

Doğada yönümüzü nasıl bulabiliriz?

Doğal afetler nelerdir ve nasıl oluşur?

Doğal Çevreye Etkilerimiz Nelerdir?

Doğayı ve çevreyi korumak için neler yapılmalıdır?

Duygu ve düşüncelere saygı

Duygularımızı kontrol etmek için neler yapmalıyız?

Duygularımızı neden kontrol etmeliyiz?

Duygusal Özelliklerimiz Nelerdir?

Dünyanın hareketleri nelerdir?

Dünya’nın şekli nasıldır ve kaç türlü hareketi vardır?

Düşüncelerimiz ve duygularımız

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Elektrikli ev aletlerini kullanırken uymamız gereken kurallar nelerdir?

Enerji Kaynaklarını Verimli Kullanmak için Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı ve zorlaştırıcı etkenler nelerdir?

Engellilerin zorluklarını ortadan kaldırmak için neler yapılabilir?

Engellilerin trafikte karşılaştıkları sorunlar nelerdir?

Eşit davranmak

Etkileşim ve İletişim

Evde ders çalışma kuralları

Evde, okulda kazaları önlemek için hangi tedbirlere uymalıyız?

Evdeki güvenlik kuralları

Evde kullandığımız alet ve makineler

Evde kullandığımız kaynaklar nelerdir?

Evdeki kaynakları daha tasarruflu kullanmak için neler yapmalıyız?

Evimizin ve çevremizin temizliğine nasıl katkıda bulunabiliriz?

Evimizin yerini ve adresini bilmenin faydaları nelerdir?

Evinizde kullandığınız teknolojik ürünler nelerdir?

Evinizdeki kaynakları tasarruflu kullanmanın önemi nedir?

Fiziksel Özelliklerimiz Nelerdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Geçen yıl okula başladığınız zamanla bugünü karşılaştırınız.

Gelişmiş bir toplumu oluşturan insanların özellikleri nelerdir?

Geri dönüştürülebilen maddeler nelerdir?

Geri Dönüşümün Bize ve Çevremize Katkıları Nelerdir?

Gökyüzüne baktığımızda neler görürüz?

Gökyüzünde neler var?

Grup çalışmalarında nelere dikkat etmeliyiz?

Güçlü akrabalık ilişkileri bize neler kazandırır?

Güçlü ve zayıf yönlerimiz

Güçlü yönleriniz ve güçlendirilmesi gereken yönleriniz nelerdir?

Güneş’in faydaları nelerdir?

Günlük hayatımızda temiz ve düzenli olmak ne gibi yararlar sağlar?

Günümüzü verimli kullanmak için neler yapmalıyız?

Güvenli bir yolculuk için uymamız gereken kurallar nelerdir?

Güvenliğimizi tehdit eden olağanüstü olay ya da durumlarda neler yapmalıyız?

Güvenliğinizi tehdit edebilecek bir durumla karşılaştığınızda neler yapmalısınız?

Güvenliğinizi tehdit eden kişilerle karşılaştığınızda ne yapmalısınız?

Hangi alanlarda oyun oynamamalıyız?

Hangi mevsimde hangi kıyafetleri giymeliyiz?

Hangi mevsimde hangi sebzeler ve meyveler yenilmelidir?

Harcama Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Harçlığınızı harcarken nelere öncelik verirsiniz?

Hava durumunu öğrenmek neden önemlidir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

İhtiyaçlarımız ile isteklerimiz arasındaki farklar nelerdir?

İklim koşullarının ve yer şekillerinin insan hayatı için önemi nedir?

İleride hangi mesleği yapmak istersiniz?

İletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

İletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

İletişim nedir? İletişim araçları nelerdir?

İletişime neden önem vermeliyiz?

İlgi alanlarınız nelerdir? Hangi alanda başarılısınız?

İlkbahar mevsiminin özellikleri nelerdir?

İnsan vücudunun temel bölümleri nelerdir?

İnsanlarla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?

İnsanlar yaşadıkları çevreyi ve doğayı nasıl etkiler?

İnsanların benzer ve farklı özellikleri Nelerdir?

İnsanların doğada yaptıkları değişimler nelerdir?

İşleri Zamanında Yapmanın Önemi Nedir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Karın faydaları nelerdir?

Kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kaynakları tasarruflu kullanmak için neler yapmalıyız?

Kaynaklarımız nelerdir ve kaynakları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kaynakların verimli kullanımı ile ilgili sloganlar

Kaza ya da acil durum meydana geldiğinde ve kriz durumlarında neler yapılmalıdır?

Kazalardan korunmak için uymamız gereken kurallar nelerdir?

Kendinizi tanıtırken neler söylersiniz?

Kendinizi tehlikede hissettiğinizde kimlerden yardım istersiniz?

Kış mevsiminin özellikleri nelerdir?

Kişisel bakım nedir?

Kişisel bakımınızı yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Kişisel eşyalarımızın önemi

Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Komşuluk ilişkilerinin önemi nedir?

Kroki Nedir?

Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünler Nelerdir?

Kültürel ögeler nelerdir ve önemi nedir?

Lider özellikli insanlar

Lise öğrencileri için ihtiyaç listesi

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Meslekler nelerdir ve bu mesleklerin görevleri nelerdir?

Mesleklerin hayatımızdaki yeri ve önemi

Mesleklerin önemi ve sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Mevsimlerin özellikleri nelerdir?

Meyve ve sebze satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Meyve ve sebzeler nasıl yetişir?

Millî bayram kutlamalarında hangi etkinlikler yapılır?

Milli bayramları kutlama nedenleri

Millî bayramlarımız hangileridir?

Milli Bayramlarımız Nelerdir?

Milli birlik ve beraberliğimizin toplum hayatına katkıları nelerdir?

Milli birlik ve beraberlik günlerinin toplum için önemi nedir?

Millî gün ve bayramlarımız nelerdir?

Nasıl bir okulunuz olmasını istersiniz?

Neden dengeli ve düzenli beslenmeliyiz?

Nesli tükenmekte olan canlılar nelerdir?

Nezaket ifadeleri nelerdir ve nerelerde kullanılır?

Nezaket kurallarına uygun davranmanız arkadaşlarınızı nasıl etkiler?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Okul çalışanları kimlerdir ve görevleri nelerdir?

Okul tuvaletlerini kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Okul ve sınıf eşyalarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Okul ve sınıf eşyalarını niçin özenli kullanmalıyız?

Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunlar

Okul çantanı nasıl hazırlıyorsun?

Okul çantasında bulunması gerekenler nelerdir?

Okul tuvaletini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Okul yaşamı bizlere ne kazandırır?

Okula giderken yol boyunca gördüğümüz trafik işaret ve levhaları nelerdir?

Okula geliş ve gidişlerde karşılaştığımız insanlara nasıl davranmalıyız?

Okula geliş ve gidişlerinizde dikkat ettiğiniz kurallar nelerdir?

Okulda karşılaştığımız sorunlar ve çözüm yolları

Okulda karşılaştığımız olumlu veya olumsuz davranışlardan nasıl etkileniriz?

Okulda katıldığımız sosyal etkinlikler nelerdir?

Okulda kimler çalışır ve görevleri nelerdir?

Okulda kullandığınız kaynaklar nelerdir?

Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözüm yolları

Okulda olmak size neler hissettiriyor?

Okulda sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir?

Okulda ve sınıfta bulunan eşyalar nelerdir?

Okulda yapılan çalışmalar bize ve topluma nasıl katkı sağlar?

Okulda yaşanan olumlu davranışlar nelerdir?

Okuldaki sosyal etkinliklerimiz nelerdir?

Okulla İlgili Günlük İşlerimiz Nelerdir?

Okulla ilgili istek ve ihtiyaçlarımızı nasıl söylemeliyiz?

Okullarda yapılan sosyal ve kültürel etkinlikler nelerdir?

Okulun bölümleri nelerdir?

Okulun ilk günü, sınıfınızın yerini nasıl öğrendiniz?

Okulun katkıları nelerdir?

Okulun tarihi hakkında araştırma yapmak için neler yapmalıyız?

Okulunuzda ve sınıfınızda hangi etkinliklerde görev alıyorsunuz?

Okulunuzun çevresinde neler var?

Okulunuzun yerini ve konumunu tarif ediniz.

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Olumlu ve olumsuz davranışlarımız bizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkiler?

Ortak kullandığımız alanlar nelerdir, bu alanları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Ortak kullanım alanlarında uymamız gereken kurallar nelerdir?

Ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen konusunda neler yapmalıyız?

Ortak kullanım alanlarını temiz tutmak için neler yapmalıyız?

Oy kullanmak ve seçim yapmak

Oyun alanlarında yaşanabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Oyun alanlarını ve oyun araç gereçlerini kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Oyun oynamak için nereleri tercih etmeliyiz?

Oyun oynamanın önemi nedir?

Oyun oynarken uymamız gereken kurallar nelerdir?

Öfkemizi Nasıl Kontrol Edebiliriz?

Özel günler nelerdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Paramızı harcarken nelere dikkat etmeliyiz?

Plan nedir? Plan yapmanın faydaları nelerdir?

Planlı Olmanın Faydaları Nelerdir?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı nasıl kutlanır?

Sağlığımız için çalışanlar kimlerdir?

Sağlığımıza yararlı olan besinler nelerdir?

Sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?

Sağlığımızla ilgili konularda hangi kurumlardan yardım almalıyız?

Sağlık için temizliğin önemi nedir?

Sağlıklı büyümek için neler yapmalıyız?

Sağlıklı olmak için hangi besinleri tüketmeliyiz?

Sebzeler ve meyveler nerede ve nasıl yetiştirilir?

Sınıf başkanını nasıl seçmeliyiz?

Sınıf eşyalarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Sınıf eşyalarını neden özenli kullanmalıyız?

Sınıf eşyalarının özenli kullanılmaması durumunda ortaya çıkacak sorunlar

Sınıf kuralları nelerdir?

Sınıf ortamının temiz ve düzenli olması için neler yapılmalıdır?

Sınıfta bulunan ders araç gereçleri nelerdir?

Sınıfta uyulması gereken kurallar

Sınıfta ve okulda yapılan etkinlikler nelerdir?

Sorunların çözümü için neler yapmalıyız?

Sosyal yardımlaşma faaliyetleri nelerdir?

Su döngüsü nedir? Su döngüsü nasıl oluşur?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Tanışma ifadeleri nelerdir?

Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz Nelerdir?

Taşıt nedir? Taşıtlar nelerdir?

Tatil dönüşü okulda ilk gün, neler hissettiniz?

Teknolojik araç ve gereçleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Telefon nedir?

Temizliğin önemi nedir?

Topluma yön veren insanların özellikleri

Toplumda paylaştığımız konular nelerdir?

Toplumda, yaşlı olan insanlara nasıl davranmalıyız?

Toplumda ve okulda uymamız gereken demokratik uygulamalar nelerdir?

Trafik işaret ve levhalarının anlamları nelerdir?

Trafik işaretleri ve işaret levhalarının olmaması durumunda yaşayabileceğimiz sıkıntılar nelerdir?

Trafik kuralları nelerdir?

Trafik kurallarına neden uymalıyız?

Trafik kurallarına uymanın önemi nedir?

Trafik kurallarının gereklilikleri nelerdir?

Trafik kurallarının hayatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Trafik kurallarının hayatımızı kolaylaştıran yönleri nelerdir?

Trafik kuralları olmasaydı hayatımızda ne gibi zorluklar yaşardık?

Trafikte gördüğümüz doğru ve yanlış davranışlar nelerdir?

Trafikte karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Trafikte yardıma ihtiyacı olanlara yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Trafikte yayaların doğru ve yanlış davranışları nelerdir?

Türk Bayrağına ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilir?

Türkiye denince aklınıza neler geliyor?

Ülkemizde üretilen ürünler nelerdir?

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanlar için neler yapabiliriz?

Ülkemize farklı ülkelerden göç etmiş insanların yaşamını kolaylaştırmak için neler yapabiliriz?

Ülkemize göç etmiş insanlara karşı nasıl davranmalıyız?

Ülkemize hizmet etmiş kişiler kimlerdir?

Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?

Ülkemizin genel özellikleri nelerdir?

Ülkemizin kurucusu kimdir?

Hayat Bilgisi Dersi Konuları

Vatanımızın ve milletimizin sembolleri nelerdir?

Vücudumuz kaç bölümden oluşur?

Vücudumuz neden değerlidir?

Yağmurun faydaları nelerdir?

Yakın akrabalarımız kimlerdir?

Yakın Çevremizde Bulunan Bitkiler nelerdir?

Yakın Çevremizde Bulunan Hayvanlar Nelerdir?

Yakın çevremizde meydana gelebilecek kazalar nelerdir?

Yardımlaşma nedir, nasıl yardımlaşmalıyız?

Yaşadığımız yerdeki yönetim birimleri nelerdir?

Yaşadığımız yerin adı, belirgin özellikleri ve yetişen ürünleri nelerdir?

Yaşadığımız yerin özellikleri nelerdir?

Yaşadığımız yerin tarihî eserleri ve turistik yerleri nelerdir?

Yaşadığınız yerin haritadaki yerini biliyor musunuz?

Yaşamımızı sürdürmek için nelere ihtiyaç var?

Yaz mevsiminin özellikleri nelerdir?

Yemekte uymamız gereken görgü kuralları nelerdir?

Yerleşim birimlerini kimler yönetir, yönetim birimleri nelerdir?

Yiyecek ve içeceklerimizi satın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Yiyeceklerimizi hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?

Yolculuk yaparken uymamız gereken kurallar nelerdir?

Yönetim birimleri nelerdir?

Yönler nelerdir? Yönümüzü nasıl buluruz?

Zamanı iyi kullanmak için neler yapmalıyız?

Zihinsel Özelliklerimiz Nelerdir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir