Hava Kirliliğini Önlemenin Yolları

Çevremiz, dünyamız

Hava Kirliliğini Önlemenin Yolları Nelerdir?

Hava Kirliliği Nasıl Önlenir?

Hava Kirliliğini Önlemek için Alınabilecek Tedbirler Nelerdir?

Sanayi ve iş merkezleri yerleşim merkezleri dışına alınmalı

Toplu taşıma yaygınlaştırılmalı, elektrikli taşıma araçları geliştirilmeli ve kullanımı artırılmalı

Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı, konutlarda yakıt yakma teknikleri geliştirilmeli, sanayi alanlarındaki bacalara, hava filtreleri takılmalı, yakıt olarak doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılmalı

Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı, kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı

Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli

Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli

Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı, imar planlarındaki hava kirliliğini azaltıcı tedbirler uygulamaya konulmalı

Pencere, kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli

Şehir merkezlerindeki yoğun trafik çevre yollara aktarılmalı

Ağaçlandırma çalışmaları artırılmalı, hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanlar arttırılmalı

Şehir yerleşim planlarında meteorolojik faktörler, rüzgar durumu, vb. göz önünde bulundurulmalı

Halk, hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli, ilkokuldan başlamak üzere tüm okullarda ve sivil toplum örgütlerince bu amaca yönelik eğitim programları hazırlanmalı.

Atıkların uygun olmayan tesislerde yakılarak bertaraf edilmesi önlenmeli

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir