H Harfi ile Başlayan Kelimeler

adres konum harita

H Harfi ile Başlayan Kelimeler

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hadis kelimesinin sözlük anlamı: 1. Söz, haber. 2. Hz. Peygamber’in sözleri, fiilleri ve takrirleri; sahabilerin dine aykırı olmayan söz ve davranışlarını onaması.

Hafıza kelimesinin sözlük anlamı: Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü.

Hain kelimesinin sözlük anlamı: Kötü niyeti olan.

Hak kelimesinin sözlük anlamı: Adaletin gerektirdiği veya birine ayırdığı şey.

Hâkimiyet kelimesinin sözlük anlamı: Milletin ve devletin yetkilerinin hepsi.

Hâl kelimesinin sözlük anlamı: Nesnelerin kesin olarak tanımlanmış koşullardaki ortak niteliklerine verilen ad.

Halter kelimesinin sözlük anlamı: Birbirine metal sapla bağlanmış ve iki gülle veya disklerden yapılmış aracı iki elle kaldırmayı amaçlayan spor dalı.

Ham madde kelimesinin sözlük anlamı: Bir ürünün işlenip elde edilmesinden önceki durumu.

Hamak kelimesinin sözlük anlamı: İki ağaç veya direk arasına asılarak kurulan, içine yatılarak sallanılabilen, ağ, bez vb.nden yapılmış yatak, ağ yatak.

Hamam kelimesinin sözlük anlamı: Yıkanılacak yer.

Hamd kelimesinin sözlük anlamı: Allah’a (c.c.) teşekkür, şükran.

Han kelimesinin sözlük anlamı: Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.

Hanif kelimesinin sözlük anlamı: İslâm öncesi dönemde Hz. İbrâhim’in (a.s.) tebliğ ettiği dine tâbi olanlara verilen ad.

Harabe kelimesinin sözlük anlamı: Kalıntı.

Haram kelimesinin sözlük anlamı: Dinin kesin bir delille yasakladığı, işlenmesi azabı, inkâr edilmesi küfrü gerektiren (şey, hareket veya davranış).

Hararetli kelimesinin sözlük anlamı: Coşkun, ateşli, canlı.

Harçlık kelimesinin sözlük anlamı: Ufak tefek gereksinimler için harcanacak para.

Harf kelimesinin sözlük anlamı: Bir dilin başlıca seslerini yazıda göstermeye yarayan işaret.

Harita kelimesinin sözlük anlamı: Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı.

Harman kelimesinin sözlük anlamı: Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması.

Harmandalı kelimesinin sözlük anlamı: Ege bölgesinde oynanan bir tür zeybek oyunu.

Harp kelimesinin sözlük anlamı: Savaş.

Hasat kelimesinin sözlük anlamı: Ekin biçme, ürün kaldırma işi.

Hayâ kelimesinin sözlük anlamı: 1. Utanma, sıkılma duygusu, edep, ar. 2. Kişinin, Allah’a (c.c.) olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü, çirkin, ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup onlardan kaçınması.
Hayal kelimesinin sözlük anlamı: Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi istenilen şey.

Hayr/hayır kelimesinin sözlük anlamı: 1. Her durumda ve şartta herkesin katında iyi ve makbul olan hal ve iş. 2. Maddi veya manevi karşılık beklenilmeden yapılan iyilik, yardım, ihsan.

Hayret kelimesinin sözlük anlamı: Beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık.

Hayvancılık kelimesinin sözlük anlamı: Hayvanların yetiştirilmesi, onlardan yararlanılması ve pazarlanması hayvancılığı oluşturur.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hece kelimesinin sözlük anlamı: Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği.

Helal kelimesinin sözlük anlamı: Dinin yasaklamadığı (şey, hareket ve davranış).

Heyecan kelimesinin sözlük anlamı: Sevinç gösterilerinin dışa vurması.

Heyecanlı kelimesinin sözlük anlamı: Korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan geçici duygu durumu.

Heykel kelimesinin sözlük anlamı: Taş, tunç, bakır, kil, alçı vb. maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hınç kelimesinin sözlük anlamı: Düşmanlık veya kızgınlıktan gelen öç alma duygusu, intikam hissi.

Hıristiyan kelimesinin sözlük anlamı: Hıristiyanlık dinine mensup kimse.

Hısım kelimesinin sözlük anlamı: Evlilik yoluyla birbirine bağlanan kimseler.

Hız kelimesinin sözlük anlamı: Çabukluk, sürat.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hicret kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir yerden başka bir yere göç etme. 2. Miladi 622 tarihinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye göçü. (İslam takviminde tarih başı olarak kabul edilmiştir)

Hijyen kelimesinin sözlük anlamı: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü.

Hikâye kelimesinin sözlük anlamı: Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması.

Hilal kelimesinin sözlük anlamı: Ayın aldığı yay biçimi.

Himaye kelimesinin sözlük anlamı: Koruma, esirgeme, sahip çıkma.

Hijyen kelimesinin sözlük anlamı: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü.

Hikâye kelimesinin sözlük anlamı: Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan yazı türü.

Hitap kelimesinin sözlük anlamı: Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hoşaf kelimesinin sözlük anlamı: Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tür tatlı.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hukuk kelimesinin sözlük anlamı: Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kuralların, yasaların bütünü.

Hutbe kelimesinin sözlük anlamı: Dinî konuşma. Cuma namazından önce ve bayram namazlarından sonra konuşmacının minberde yaptığı, Arapça ve Türkçe olmak üzere iki kısımdan meydana gelen dinî konuşma.

Huy kelimesinin sözlük anlamı: İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat.

Huzurevi kelimesinin sözlük anlamı: Yaşlı kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum.

H Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Hücum kelimesinin sözlük anlamı: Üstüne atılma, saldırma, saldırı.

Hükümet kelimesinin sözlük anlamı: Devlet işlerini yürütmekle görevli kuruluşlar ve kişiler.
Hürriyet kelimesinin sözlük anlamı: Özgürlük. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir