Göremediğimiz hâlde var olduğuna inandığımız varlıklar nelerdir?

Göremediğimiz hâlde var olduğuna inandığımız varlıklar nelerdir?

Allah’ın (c.c.) yarattığı bütün varlıklar âlemi oluşturur. Bu varlıkları duyularla algılayabilir veya akıl yoluyla düşünüp kavrayabiliriz. Âlemdeki bütün varlıkları yaratan ve evreni düzene koyan Allah’tır. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, denizler, ay ve güneş görülebilen varlıklardandır.

Varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır. Çünkü insan akıllı bir varlıktır. Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özelliktir. İnsan, aklı sayesinde düşünebilir, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İnsan, iyi olanı anlama ve onu tercih etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle insan yaptıklarından sorumludur. Bu özelliklerinden dolayı insanın diğer varlıklardan daha üstün olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70. ayet.)

Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Bunların yanında göremediğimiz ve algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar arasında yer alır. Bizler bu varlıkları göremeyiz. Ancak meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığını Allah Kur’an-ı Kerim’de bize bildirdiği için onların varlığına inanırız.

Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi gerekmez. İnsanın, görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin akıl, sevgi ve merhamet gözle görülmez. Ancak kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki ses dalgalarını da gözle görmemiz mümkün değildir. Bütün bu örnekler, varlıklar âleminin yalnızca gözle gördüklerimizden ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir