Gezegenimiz Dünya

Dünyamız

Gezegenimiz Dünya

Dünya’mızın oluşumu nasıldır?

1. Dünya’nın güneş sistemi ile birlikte oluşur.
2. Dünya’nın oluşumunun yaklaşık 4,5-5 milyar yıl önce başladığı

Yerküre modelinde Dünya

1. Yerküre modelinde Ekvator
2. Yerküre modelinde Ekvator
3. Yerküre modelinde Kuzey Yarım Küre
4. Yerküre modelinde Kuzey Yarım Küre
5. Yerküre modelinde Güney Yarım Küre
6. Yerküre modelinde Güney Yarım Küre
7. Yerküre modelinde Kuzey Kutup Noktası
8. Yerküre modelinde Kuzey Kutup Noktası
9. Yerküre modelinde Güney Kutup Noktası
10. Yerküre modelinde Güney Kutup Noktası

Dünya nasıl bir gezegendir?

1. Dünya’mızın uzay boşluğunda yer alan bir gezegen
2. Dünya’mızın yuvarlak
3. Dünya’mızı ortadan iki yarım küreye böldüğü düşünülen çizgiye ekvator
denir.
4. Ekvatorun kuzeyinde bulunan yarım küreye Kuzey Yarım Küre denir.
5. Ekvatorun güneyinde bulunan yarım küreye Güney Yarım Küre denir.
6. Dünya’mızda iki kutup noktası bulunur.
7. Kuzey Yarım Küre’de bulunan kutup noktasına Kuzey Kutup Noktası denir.

8. Güney Yarım Küre’de bulunan kutup noktasına Güney Kutup Noktası denir.

Dünya’nın katmanları nelerdir?

1. Dünya’nın katmanları hava katmanı
2. Dünya’nın katmanları su katmanı
3. Dünya’nın katmanları taş katmanı
4. Dünya’nın katmanları ateş katmanı
5. Dünya’nın katmanları çekirdek katmanı

Atmosferin canlılar için önemi nedir?

1. Atmosferde canlıların yaşamasını sağlayan gazlar
2. Atmosferin, Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellediğini

3. Atmosferin, yeryüzünün şiddetli ısınma ve soğumasını engellediği
100: Su küre

1. Okyanusların, denizlerin göllerin, nehirlerin ve yer altı sularının su küreyi
oluşturur.
2. Dünya’mızın üçte ikisinin sularla kaplı

Dünya’nın hareketleri nelerdir?

1. Dünya’nın kendi etrafında ve Güneş etrafında döner
2. Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüzün oluşur.
3. Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesiyle mevsimlerin oluşur.

Yeryüzü şekilleri nelerdir?

1. Dağın,
2. Ovanın,
3. Platonun,
4. Vadinin,
5. Burunun,
6. Körfezin,
7. Adanın,

Yerin şeklini değiştiren etmenler nelerdir?

1. Rüzgârlar, yerin şeklini değiştirir.
2. Yağmurlar, yerin şeklini değiştirir.
3. Deniz, akarsular vb.leri yerin şeklini değiştirir.
4. Depremler, yerin şeklini değiştirir.
5. Sıcaklık, yerin şeklini değiştirir.
6. Yanardağ etkinlikleri, yerin şeklini değiştirir.
7. Canlılar, yerin şeklini değiştirir.

Depremin zararlarından korunma yolları nelerdir?

1. Deprem öncesinde yapılması gerekenler
2. Deprem sırasında yapılması gerekenler
3. Depremde enkaz altında kalınması durumunda yapılması gerekenler
4. Deprem sonrasında yapılması gerekenler

Depremin zararlarından nasıl korunuruz?

1. Deprem öncesinde yapılması gerekenler
2. Deprem sırasında yapılması gerekenler
3. Depremde enkaz altında kalınması durumunda yapılması gerekenler uygulayarak
gösterir.
4. Deprem sonrasında yapılması gerekenler
5. Depremin yol açacağı diğer afetler

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir