Geri dönüştürülebilen maddeler nelerdir?

Geri dönüşüm

Geri dönüştürülebilen maddeler nelerdir?

Geri dönüşüm maddelerinin tekrar kullanılabilmesi için neler yapılmalıdır?

Plastik, kâğıt, pil ve cam gibi maddeler geri dönüştürülebilen maddelerdir.

Geri dönüşüm maddelerini uygun yerlerde biriktirmeliyiz. Kullanmadığımız kitaplarımızı, biten defterlerimizi atık kâğıt kutularında biriktirerek tekrar kullanılmasını sağlamalıyız.

Günlük hayatta kullandığımız plastik, kâğıt, pil ve cam gibi atıkları çöpe atmamalıyız. Bu maddeleri uygun geri dönüşüm kutularında biriktirmeliyiz. Bu maddelerin doğaya atılması çevre kirliliğine sebep olur.

Kullanılmış bitkisel yağları tekrar kullanmak sağlığımız için tehlikelidir. Bu yağları kullandıktan sonra lavaboya dökmek, toprak ve su kirliliğine neden olur. Evimizdeki atık yağları biriktirerek atık yağ toplama merkezlerine vermeliyiz.

Geri dönüşüm nedir, geri dönüşüm için neler yapmalıyız?

Çöpe attığımız bazı atıklar, yeni şeylere dönüştürülebilir. Bu işleme geri dönüşüm denir.

Süt şişeleri geri dönüşebilecek atıklardan biridir. İçindeki sütü içtikten sonra geri dönüşüm cam toplama kutusuna atarsak cam fabrikalarında işlenerek şişeye, bardağa veya diğer cam eşyalara dönüşür.

Kullandığımız kâğıtlar, meyve suyu ve süt kutuları, plastik şişeler, piller geri dönüştürülebilen diğer atıklardır. Bu atıkları geri dönüşüm kutularına atalım.

Kullanılmış bitkisel yağların lavabolara dökülmesi doğru değildir. Bu yağlar biriktirilip geri dönüşüme gönderilmelidir.

Geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabilirsiniz?
Geri dönüşümle ilgili hangi faaliyetleri yapabilirsiniz?

Günlük yaşantımızda birçok atık materyal oluşmasını sağlarız. Bu atıklardan biri de kâğıtlardır. Kâğıt atıkları çöpe atmamalıyız. Çünkü bu atıklar geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hâle getirilebilir.

Plastik su şişeleri, eskimiş mutfak aletleri, saksılar ve deterjan kaplarını geri dönüşümle tekrar kullanabiliriz. Plastik atıkları da plastik toplama kutularına atmalıyız.

Kırılmış cam bardaklar, tabaklar, süt şişeleri ve kavanozlar da geri dönüştürülebilir malzemelerdir. Bu atıklardan geri dönüşümle yeni ürünler yapılabilir.

Yağ tenekeleri, içecek kutuları, konserve kutuları, kullanılmayacak hâle gelmiş tencere, kaşık ve çatal gibi metal atıkları da değerlendirebiliriz. Metal atıkları metal toplama kutularına atmalıyız.

Günlük hayatımızda birçok çöpün oluşmasını sağlarız. Bu çöpler arasındaki kağıt, metal, plastik ve cam atıklar çeşitli fabrikalarda işlenip tekrar kullanılabilir hale getirilir. Böylece doğaya atılmayıp geri dönüştürülen bu atıklar çevreye zarar vermezler. Ayrıca geri dönüşümle ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz.

Evimizde, okulumuzda geri dönüştürülebilen atıkları biriktirmeliyiz. Bu atıkları geri dönüşüm kutularına atarak hem çevremizi korumuş oluruz. Hem de ekonomik bir fayda sağlarız.

Geri dönüşümün önemi nedir?

Yiyecek, içecek ve temizlik malzemelerinin ambalajlarının üstünde geri dönüşüm işaretinin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

Bazı atıkların işlenerek yeniden değerlendirilmesine “geri dönüşüm” denir. Geri dönüşüm sayesinde hem doğadaki kaynakların tüketiminin hem de çevre kirliliğinin azalmasını sağlarız.
İhtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü ambalaj içerisinde satın alırız. Ambalajlar, geri dönüşümlü atıklardır. Bu nedenle ürünü kullanınca ambalajını uygun geri dönüşüm kutusuna atarız. Böylece atıkların türlerine göre ayrılıp işlenmesini kolaylaştırırız. Yani geri dönüşüme katkı sağlarız.

Geri dönüşümü yapılmazsa metal, kâğıt, plastik ve cam atıklar çöp alanlarında birikir. Bu durum çevre kirliliğinin artmasına neden olur.

Pillerin ve bitkisel yağ atıklarının da geri dönüşümü yapılabilir. Üstelik geri dönüşümü yapılmazsa bu atıkların neden olduğu çevre kirliliğinin tehlikeli sonuçları olabilir. Çünkü pillerin içeriğinde zehirli maddeler bulunur. Çöp alanlarına atılan pillerin içeriğindeki bu zehirli maddeler toprakta birikir, su kaynaklarına karışır. Lavabolara dökülen, çöp alanlarına atılan bitkisel yağ atıkları da toprağı ve su kaynaklarını kirletir. Bu olumsuzluklar bitkilerin, hayvanların ve insanların yaşamlarını tehdit eder. Çevrenin korunması için atık pillerin ve bitkisel yağ atıklarının da uygun geri dönüşüm kutularına atılması gerekir.

Geri dönüşüm kutularına atılan atıklar çöpe karışmaz, böylece kirlenmeleri önlenir. Kutularda biriken atıklar geri dönüşüm tesislerine ulaştırılarak türlerine göre işlenir. Ardından üretimde kullanılmak üzere ilgili fabrikalara ulaştırılır. Fabrikalarda tekrar kullanılabilir hâle getirilerek geri dönüşüm sağlanır.

Geri dönüşümü yapılan atık kâğıtlar, kâğıt üretiminde ham madde olarak kullanılır. Cam ve metal atıklar, ambalaj üretiminde değerlendirilir. Plastik atıklardan deterjan şişeleri, çöp kutuları, pis su boruları üretilir. Pil atıkları yeni pillerin, bitkisel yağ atıkları ise bir tür yakıtın üretiminde kullanılır.

Camın ve plastiğin geri dönüşüm aşamaları nelerdir?
Evinizde geri dönüşüme katkıda bulunmak için neler yapıyorsunuz?
Okulunuzda geri dönüşüme katkıda bulunmaya yönelik hangi etkinlikler yapılıyor?

Tüketilen maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla bir afiş oluşturunuz. Hazırladığınız afişe uygun bir slogan yazınız.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir